Místní veřejné finance a finanční management: Evropská perspektiva

Místo konání:
Praha 1, Karmelitská 529/5 Česká republika
Typ akce:
Konference
Datum konání:
22. 11. 2019

Dne 22. listopadu 2019 od 09:00 proběhne v Praze 3. ročník mezinárodní odborné konference z cyklu Fiskální dialog, s letošním tématem Místní veřejné finance a finanční management: Evropská perspektiva.Výměna odborných názorů mezi akademiky na straně jedné a tvůrci a realizátory veřejných a fiskálních politik na straně druhé je jedním z nástrojů zvýšeni efektivnosti veřejných financí a impulsem pro další rozvoj teorie a výzkumu v této oblasti. Záměrem iniciátorů a organizátorů cyklu Fiskální dialog je vytvoření platformy pro takovou tvůrčí komunikaci. Třetí ročník konference z cyklu Fiskální dialog pokračuje v tradici této kontinuální výměny názorů.

Pozvání vystoupit s klíčovým příspěvkem přijali renomovaní domácí a zahraniční odborníci jako např. prof. Hrvoje Šimović, Univerzita Záhřeb, prof. Juraj Nemec, Masarykova univerzita Brno, prof. Marta Orviská, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystryci a další.

Další informace ke konferenci 

Informace:

  • Účast na konferenci bez příspěvku není pro letošní rok zpoplatněna.
  • Jednacími jazyky konference jsou čeština, slovenština a angličtina.
  • Přihláška na konferenci 


Kontaktní informacePravidelné novinky e-mailem