Problematické instituty zákona o veřejných zakázkách

Dne 25. září 2019 proběhne v Praze konference zaměřená na problematické instituty zákona o zadávání veřejných zakázek.

Datum konání
25.09.2019
Typ akce
Konference
Místo konání
Praha 1, Senovážné náměstí 30
Oblasti podnikání
Další akce v kategoriíchObsah:

 • Tentokrát bude konference v dopoledním bloku zaměřena na hodnocení kvality, které je v dnešní době stále aktuálním a palčivým tématem.
 • V dalších blocích se pak bude věnovat jednak fenoménu jednacího řízení bez uveřejnění, k němuž se v posledních letech významně vyvíjí rozhodovací praxe. Cílem konference je s ní účastníky jednak seznámit, ale rovněž tuto praxi konfrontovat s pohledy zástupců českého odborného garanta (MMR) zákona a slovenského úřadu dohlížejícího na veřejné zakázky, jakož i zástupce správního soudu, který správní řízení o veřejných zakázkách přezkoumává. V neposlední řadě má konference ambici zprostředkovat zkušenosti s novým ustanovením § 222 zákona o zadávání veřejných zakázek, který přinesl revoluční změny do procesu změn smluv během jejich plnění.
 • Konference je koncipována jako panelová diskuze, v jejímž úvodním slově řečnící shrnou zásadní body k daným tématům i relevantní judikaturu.
 • Následovat bude diskuze přednášejících obohacená o postřehy z praxe a dotazy účastníků. Registrovaní účastníci budou mít možnost položit dotazy v předstihu před seminářem.

Účastníci panelové diskuze:

 • JUDr. David Raus, Ph.D., Krajský soud v Brně
 • Mgr. Pavel Herman, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
 • Mgr. Martin Hadaš, LL.M., Masarykova universita
 • Mgr. Jaroslav Lexa, lnštitut verejného obstarávania, Úrad pre verejné obstarávanie (SK)
 • JUDr. Vilém Podešva, LL.M., Rowan Legal, advokátní kancelář s. r. o.

Program konference

Informace:

 • Cena: 3 490 Kč bez DPH
 • Registrovat se můžete na emailové adrese info@zakazky.eu

Kontaktní informace

Pořadatel/gestor
/ filipkova@icc-cr.cz

Doporučujeme