Summit Koncepce BIM

Dne 21. listopadu 2019 se budou mít lidé z oboru stavebnictví a projektování staveb unikátní příležitost seznámit se na výstavišti PVA Expo v pražských Letňanech se zkušenostmi státu a veřejné správy při zavádění Koncepce BIM.

Datum konání
21.11.2019
Typ akce
Konference
Místo konání
Praha 9, Beranových 667
Další akce v kategoriíchTa umožňuje vytvoření takzvaného digitálního dvojčete stavby. Její využití bude povinné od roku 2022 u všech nadlimitních veřejných zakázek v českém stavebnictví. Summit Koncepce BIM je jediným setkáním u nás pořádaným společně zodpovědnými orgány státní správy, zejména Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR, Ministerstvem pro místní rozvoj ČR za účasti zástupců veřejné správy z dalších evropských zemí. Spolupořadatelem je i zmocněnec vlády ČR pro digitalizaci Vladimír Dzurilla.

Ekonomika se do digitálního věku posunuje velmi rychlým tempem. Digitalizace se bude týkat všech oborů i celé společnosti. A stavebnictví nesmí zůstat stranou. Summit Koncepce BIM tak není jen možností seznámit se s postupem příprav na povinné využívání metody BIM veřejnými investory u všech nadlimitních zakázek.

Na jediném místě vystoupí zástupci Ministerstva pro místní rozvoj ČR, které je zodpovědné mimo jiné za digitalizaci stavebního řízení a tvorbu digitálních technickým map, a také zástupci Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. To má na starosti implementaci metody BIM do praxe. Pro odbornou spolupráci proto iniciovalo založení odboru Koncepce BIM při České agentuře pro standardizaci. Skutečně praktickému pohledu státní správy a veřejných institucí bude věnován první blok konference nazvaný Digitální Česko – vládní aktivity pro rozvoj digitalizace v oblasti stavebnictví. Kromě Vladimíra Dzurilly v něm vystoupí především ministr průmyslu a obchodu doc. Ing. Karel Havlíček, Ph.D., MBA, a dále ředitel Státního fondu dopravní infrastruktury Ing. Zbyněk Hořelica, Mgr. Zdeněk Zajíček, prezident ICT Unie, Mgr. Lukasz Kryński, náměstek ministryně pro místní rozvoj ČR a také Jaroslav Nechyba, ředitel odboru Koncepce BIM České agentury pro standardizaci.

Informace:

  • Registrační poplatek:
    • základní: 3 500 Kč bez DPH
    • pro účastníky z úřadů, samospráv a státních organizací: 2 000 Kč bez DPH
  • Registrace na akci 

Kontaktní informace

Pořadatel/gestor
/ bim@agentura-cas.cz

Doporučujeme