Konference ředitelů projektových a investorských společností

Dne 2. října 2019 proběhne v Praze již devátý ročník Konference ředitelů projektových a investorských společností v České republice a diskuse o budoucnosti sektoru projektové přípravy, digitalizaci a BIM, nových zakázkách a klíčových připravovaných legislativních změnách.

Datum konání
02.10.2019
Typ akce
Konference
Místo konání
Praha 1, Pařížská 4
Další akce v kategoriíchKonference se v panelu diskutujících budou účastnit ministryně Dostálová, Schillerová a ministři pánové Kremlík a Havlíček. Dále budou přítomny i další klíčové osoby spojené s trhem projektových prací. 

Program:

 • 08:30 – 09:30 Registrace
 • 09:30 – 09:35 Zahájení Konference ředitelů projektových a investorských společností 2019
 • 09:35 – 09:40 Prezentace aktuální situace na trhu projektových prací a výhled dalšího vývoje sektoru (Studie projektových společností 2019)
 • 09:40 – 11:00 Digitalizace projektové přípravy a českého stavebnictví
  • Aktivity MPO v oblasti digitalizace ve stavebnictví
  • Digitalizace a její propojení se stavebním zákonem připravovaným MMR
  • Koncepce přípravy digitalizace v oblasti dopravní infrastruktury
  • Společná diskuse předních představitelů veřejných a privátních investorů, projektových a stavebních společností nad klíčovými kroky digitalizace
 • 11:00 – 11:30 Coffee break
 • 11:30 – 12:30 Projektová příprava a nová výstavba v oblasti dopravní a vodní infrastruktury
  • Strategie a koncepce ministerstva dopravy pro přípravu výstavby silniční, železniční a vodní dopravní infrastruktury (plánované projekty v krátkodobém, střednědobém a dlouhodobém horizontu)
  • Státní rozpočet a financování přípravy a výstavby dopravní infrastruktury. Plán rozdělení financování z centrálních vs. krajských a místních zdrojů
  • Projekty na zajištění dostatku vody a vodní infrastruktury
  • Role stavebních dozorů a možnosti pro lepší koordinaci mezi investorem, projektantem a stavební firmou
 • 12:30 – 14:30 Networkingový oběd

Informace:

 • Účast je pro ředitele projektových a architektonických společností spolupracujících na výzkumu bezplatná, z důvodu tradičně velkého zájmu je však nutná registrace.
 • Registrujte se na emailu konference@ceec.eu nebo na tel.: +420 774 299 796.

Kontaktní informace

Pořadatel/gestor
/ konference@ceec.eu / +420 774 299 796

Doporučujeme