Kontrola obchodu s vojenským materiálem a nevojenskými zbraněmi

Seminář na téma Kontrola obchodu s vojenským materiálem a nevojenskými zbraněmi proběhne dne 14. listopadu 2023 od 09:00 do 13:00 v Praze.

Datum konání
14.11.2023
Typ akce
Konference
Země určení
Česká republika Česká republika
Místo konání
Ministerstvo průmyslu a obchodu, Politických vězňů 20, Praha 1
Další akce v kategoriích

Registrace z kapacitních důvodů ukončena!

Určení:

Seminář je určen pro všechny, kteří podnikají nebo hodlají podnikat v zahraničním obchodu s vojenským materiálem a zbraněmi a střelivem nevojenského charakteru.

Účastníci budou seznámeni s legislativní úpravou kontroly obchodu s nevojenskými zbraněmi a vojenským materiálem včetně postupu při vydávání povolení a licencí.

Přínosný bude jak pro podnikatele, kteří mají zájem provádět zahraniční obchod s vojenským materiálem, avšak nejsou dosud držiteli povolení, tak pro držitele povolení, kterým není zcela zřejmé, o který typ licence by v jednotlivých obchodních případech měli žádat.

V neposlední řadě budou podnikatelé seznámeni se zahraničněpolitickými aspekty, které v rámci licenčního řízení provádí Ministerstvo zahraničních věcí.

Program:

 • 08:30 – 09:00 Registrace
 • 09:00 – 09:05 Úvodní slovo
 • 09:05 – 10:50 Kontrola obchodu se zbraněmi nevojenského charakteru a střelivem
  • Právní úprava obchodu se zbožím, jehož držení se v ČR omezuje z bezpečnostních důvodů
  • Předkládané doklady, překlady dokladů, průběh správního řízení, opravné prostředky
  • Typy povolení, jejich platnost a správní poplatky
 • 10:50 – 11:05 Přestávka
 • 11:05 – 11:45 Povolování zahraničního obchodu s vojenským materiálem
  • Podmínky pro vydání povolení k provádění obchodu s vojenským materiálem
  • Vydání povolení a jeho zánik
  • Rozšíření povolení o země nebo položky seznamu vojenského materiálu
  • Povinnosti držitelů povolení
 • 11:45 – 12:35 Licence k provádění zahraničního obchodu s vojenským materiálem
  • Podmínky pro udělení, neudělení a odejmutí licence k určitému obchodu s vojenským materiálem mimo území EU, typy licencí
  • Podmínky pro udělení, neudělení a odejmutí licence k určitému obchodu s vojenským materiálem uvnitř EU, typy licencí k transferu
  • Povinnosti držitelů licencí
 • 12:35 – 12:40 Certifikace příjemců vojenského materiálu
 • 12:40 – 13:00 Zahraničněpolitické aspekty obchodu s vojenským materiálem a nevojenskými zbraněmi

Informace:

Kontaktní informace

Pořadatel/gestor
JUDr. Matěj Benda / zástupce ředitele Licenční správy MPO ČR / benda@mpo.cz / +420 224 855 222

Doporučujeme