Konzultační den agentur CzechInvest, API, CzechTrade a TA ČR

Místo konání:
Regionální kancelář agentury CzechInvest pro Ústecký kraj, Mírové nám. 34, Ústí nad Labem Ústecký kraj
Země určení:
Česká republika Česká republika
Typ akce:
Pracovní setkání
Datum konání:
27. 02. 2020

Dne 27. února 2020 od 09:00 do 15:00 proběhne v Ústí nad Labem konzultační den, jehož cílem jsou individuální konzultace podnikatelských záměrů v rámci podpory pro začínající i stávající podnikatele, především programů z OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost a programů na podporu výzkumu a vývoje či konzultace k podpoře exportu, služeb CzechInvestu a zvýhodněných úvěrů na podnikání od ČMZRB.

Přítomni budou zástupci agentur CzechInvest, Agentury pro podnikání a inovace, CzechTrade a TA ČR.

Informace:

  • Konzultace jsou bezplatné.
  • Závaznou registraci je možné učinit nejpozději do 25. února 2020 e-mailem na adresu petra.hrstkova@czechinvest.org či telefonicky na čísle 296 342 988.
    • V e-mailové registraci uveďte jméno, název společnosti a kontakt na Vás.
  • Konkrétní hodina konzultace Vám bude potvrzena ze strany regionální kanceláře.
  • Více informací


Kontaktní informace
Pořadatel/gestor

Petra Hrstková

+420 606 054 113Pravidelné novinky e-mailem