Konzultační den pro podnikatele a firmy z Českolipska

Místo konání:
Česká Lípa, Náměstí T. G. Masaryka 1/1 Česká republika
Typ akce:
Seminář
Datum konání:
25. 06. 2019

Dne 25. června 2019 proběhne v České Lípě konzultační den pro podnikatele a firmy, jehož cílem je seznámit účastníky s aktuálními možnosti podpory podnikání.Chcete Vaše podnikání posunout o kus dále? Chcete prorazit na zahraničním trhu? Nebo máte zajímavý nápad a ještě nepodnikate, ale chtěli byste začít? Přijďte zkonzultovat své záměry s vybranými zástupci Týmu Česko.

Sedm státních institucí s podporou Ministerstva průmyslu a obchodu – to je Tým Česko. Jeho misí je pomáhat českým podnikatelům lépe se orientovat ve službách jednotlivých státních institucí, a tím jim usnadnit přístup k řade nástrojů podpory podnikání ve všech fázích od založení firmy až po export.

K dispozici Vám budou zástupci agentury CzechInvest (podpora investic), agentury CzechTrade (podpora exportu), Technologické agentury ČR (podpora výzkumu a vývoje) a agentury API (OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost).

Informace:

  • Účast na konzultačním dni je bezplatná.
  • Závaznou registraci je možné učinit nejpozději do 24. června 2019. 
  • Registrace na akci 


Kontaktní informace

+420 724 371 734Pravidelné novinky e-mailem