Konzultační den pro firmy a podnikatele – Ústecký kraj

Regionální kancelář agentury CzechInvest pro Ústecký kraj si Vás spolu s partnerskými agenturami dovolují pozvat na konzultační den pro firmy a podnikatele.

Datum konání
26.09.2023
Typ akce
Pracovní setkání
Země určení
Ústecký kraj Ústecký kraj
Místo konání
online
Další akce v kategoriích

K dispozici Vám budou zástupci následujících agentur:

  • CzechInvest – agentura pro podporu podnikání a investic – Technologická inkubace, Operační program Spravedlivá transformace, podpora startupů, malých a středních podniků, Národní databáze brownfieldů, zvýhodněné úvěry od NRB aj.
  • CzechTrade – agentura pro podporu exportu – účast na zahraničních veletrzích, individuální služby, exportní vzdělávání aj.
  • TA ČR – Technologická agentura ČR – agentura zastřešující programy na podporu aplikovaného výzkumu a vývoje
  • API – možnost získání finančních prostředků z evropských strukturálních fondů (OP TAK), konzultace stávajících projektů, posouzení přijatelnosti podnik. záměrů pro získání dotační podpory

Informace:

  • Účast na individuální konzultaci je bezplatná.
  • Do poznámky uveďte, jaký záměr byste rádi konzultovali.
  • Konzultace budou probíhat online prostřednictvím platformy Microsoft Teams. Odkaz a pokyny k připojení Vám budou zaslány e-mailem den před Vámi zvoleným termínem.
  • Registrace na akci
  • Další informace

Kontaktní informace

Pořadatel/gestor

Doporučujeme