Konzultační den pro Středočeský kraj

Agentura pro podnikání a inovace ve spolupráci s CzechInvestem a partnery zve všechny zájemce z řad podnikatelů ze Středočeského kraje na online konzultační den, který se koná ve středu 26. května 2021 od 09:00 do 15:00.

Datum konání
26.05.2021
Typ akce
Pracovní setkání
Země určení
Česká republika Česká republika
Středočeský kraj Středočeský kraj
Místo konání
online
Další akce v kategoriích

Představitelé středočeských firem jsou zváni k účasti na konzultaci se zástupci následujících organizací:

  • Agentura pro podnikání a inovace (Ondřej Koníček) – možnosti získání dotací z evropských strukturálních fondů (OP PIK a OP TAK), konzultace stávajících projektů, posouzení přijatelnosti podnikatelských záměrů pro získání dotační podpory.
  • Agentura CzechInvest (Adéla Veverková) – investiční pobídky, podpora start-upů, podpora exportu.
  • Středočeské inovační centrum (Jakub Hudec) – finanční podpora zaměřená na inovace stávajícího či nového produktu, služby; či s expanzí Vaší firmy. Zvýhodněné expertní služby vedoucí ke zlepšení vnitrofiremních procesů nebo tržní expanze a podpůrné služby v oblasti digitální transformace firmy.
  • Technologická agentura ČR (Ladislav Mlčák) – státní podpora projektů aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací.

Informace:

  • Konzultace proběhnou prostřednictvím on-line platformy Microsoft Teams.
  • Po úspěšné registraci a domluvě konkrétního času konzultace Vám bude zaslán odkaz na komunikační rozhraní.
  • Platformu není nutné nijak instalovat, nezbytné je mít pouze funkční počítač, mikrofon a internetové připojení.
  • Účast na konzultačním dni je bezplatná.
  • Registraci je možné učinit nejpozději do 24. 5. 2021 prostřednictvím formuláře.
  • Další informace

Kontaktní informace

Pořadatel/gestor
Ondřej Koníček / Agentura pro podnikání a inovace / praha@agentura-api.org / +420 245 013 827

Doporučujeme