Podnikatelská mise s ministrem životního prostředí do Malajsie a Vietnamu

Ve dnech od 16. do 23. listopadu 2019 se uskuteční podnikatelská mise doprovázející ministra životního prostředí České republiky pana Richarda Brabce při návštěvě Malajsie a Vietnamské socialistické republiky.

Datum konání
16.11.2019 - 23.11.2019
Typ akce
Mise
Místo konání
Kuala Lumpur, Hanoj, Ho Či Minovo Město,
Další akce v kategoriíchSvaz průmyslu a dopravy ČR zorganizuje ve spolupráci s Velvyslanectvím ČR v Kuala Lumpur a s Velvyslanectvím ČR v Hanoji a s partnerskými organizacemi podnikatelská fóra a B2B jednání, kde budou mít české firmy příležitost prezentovat své výrobky a technologie zainteresovaným malajsijským a vietnamským partnerům a další program.

Zaměření podnikatelské mise:

  • udržitelné využívání zdrojů,
  • likvidace nejen plastových odpadů,
  • sanace ekologických zátěží a průmyslová dekontaminace,
  • ochrana před přírodními katastrofami,
  • adaptace na změnu klimatu,
  • geologie, geologický průzkum,
  • těžba a zpracování nerostných surovin.

Účast v delegaci doporučujeme firmám, které mají v těchto zemích rozpracované projekty a dále tedy firmám ze sektoru vodohospodářství, z oblasti nakládání s odpady, energetické zpracování odpadů, zpracování bio odpadů, likvidace nemocničních odpadů, čistění odpadních vod, průmyslově znečistěných vod, z oblasti sanace a dekontaminace postižených míst, firmám ze sektoru těžebního, zdravotnického, farmaceutického a zemědělského.

Informace k přihlášení: 

Uzávěrka závazných přihlášek je v pátek 13. září 2019. Prosíme o zaslání skenu přihlášky na email stancevova@spcr.cz.

Současně s přihláškou je nutné vyplnit i elektronický formulář. Prosíme věnujte vyplnění formuláře pozornost a vyplňte co nejpřesněji Vaše zájmy v obou teritoriích. Informace slouží jednak pro organizaci B2B a vyhledání vhodných partnerů pro Vaše jednání a také Vámi uvedený profil firmy bude podkladem pro výrobu tištěného katalogu k misi, kterým se bude delegace prezentovat v obou státech.

Kontaktní informace

Pořadatel/gestor
/ stancevova@spcr.cz / 225 279 402

Doporučujeme