Mediace – efektivní nástroj řešení právních sporů v oblasti duševního vlastnictví v podnicích

Mediaci, alternativní a kultivovanou formu mimosoudního řešení sporů, lze s úspěchem využít i v oblasti duševního vlastnictví.

Datum konání
24.10.2022
Typ akce
Seminář
Země určení
Česká republika Česká republika
Místo konání
Technologické centrum AV ČR, Ve Struhách 27, Praha 6
Oblasti podnikání
Další akce v kategoriích

Řadu sporných otázek, které často vznikají během výzkumu a vývoje inovačních výrobků, při jejich zavádění na trh, i při transferu poznatků do aplikační sféry, lze vyřešit právě cestou mediace, tedy za asistence třetí neutrální strany, a vyhnout se tak zdlouhavému a nákladnému soudnímu řízení.

O tomto způsobu řešení sporů na poli duševního vlastnictví, jež díky své rychlosti a relativní finanční nenáročnosti může představovat atraktivní řešení právě pro malé a střední podniky i výzkumné organizace, promluví vybraní odborníci a registrovaní mediátoři na semináři Mediace – efektivní nástroj řešení právních sporů v oblasti duševního vlastnictví v malých a středních podnicích.

Seminář proběhne ve spolupráci Technologického centra AV ČR s Úřadem průmyslového vlastnictví.

Informace:

Kontaktní informace

Pořadatel/gestor
V. Suchý / TC AV ČR / suchy@tc.cz / +420 234 006 163

Doporučujeme