Medica Healthcare Brokerage Event 2020

U příležitosti veletrhu Medica 2020 pořádá ZENIT GmbH společně s partnery sítě Enterprise Europe Network za podpory RHK Brno mezinárodní virtuální networkingovou akci s možností předem domluvených on-line schůzek.

Datum konání
22.10.2020
Typ akce
Pracovní setkání
Země určení
Česká republika Česká republika
Místo konání
online
Další akce v kategoriích

Cíl:

Jejím cílem je asistovat podnikům, univerzitám a výzkumným institucím při hledání partnerů po celém světě pro vývoj produktů, výrobní a licenční smlouvy, distribuční partnerství, výzkumnou spolupráci, joint ventures, financování / investice, veřejných nákupčích nebo jiných typů partnerství.

Mezinárodní akce konaná během této výstavy má již 20 letou tradici. V posledních letech se na těchto (fyzicky konaných) kooperačních burzách vždy účastnilo přibližně 350 účastníků z přibližně 40 zemí a proběhlo na 700 předem potvrzených setkání.

Kvůli aktuálním podmínkám spojených s pandemií COVID-19 v roce 2020 neproběhne letošní ročník přímo na veletrhu Medica, ale ve virtuální podobě a nabízí tedy více dnů pro setkání a dalších doprovodných akcí. Více informací

V roce 2020 proto dojde ke snížení účastnických poplatků i dalším vylepšením pro investory a dovozce. Kromě toho by účastníci měli mít prospěch z dohodnuté pevné fixní spolupráce v návaznosti na realizovaná on-line jednání. Všichni účastníci, kteří po akci informují pořadatele o uzavřené spolupráci s některou z přihlášených firem a písemně to potvrdí v relevantním dokumentu, dostanou zpět svůj registrační poplatek.

Oborové zaměření:

 • Zdravotní péče
 • Zdravotní technika
 • Laboratorní a diagnostické vybavení
 • Medicínská technologie
 • Fyzioterapeutické a ortopedické technologie
 • Dodávky pro operační zařízení a nemocnice
 • Facility management
 • Informační a komunikační technologie

Proč se účastnit:

 • Využijte tuto událost k zahájení nových obchodů
 • Seznamte se s poskytovateli inovativních technologií z celé Evropy i mimo ni
 • Navažte kontakt s potenciálními partnery pro budoucí spolupráci a dlouhodobé obchodní vztahy
 • Najděte nové partnery pro výzkumné projekty

Informace:

 • Registrační poplatky:
  • 100 EUR – obchodní společnosti, sdružení, výzkumné instituce atd.
  • 50 EUR – start-upy (založené 1. ledna 2017 nebo později)
  • 0 EUR – investoři, obchodní andělé
  • 0 EUR – dovozci / distributoři / veřejní nákupčí
 • Tradičně nabízeli pořadatelé v průběhu veletrhu Medica 3 dny určená pro bilaterální setkání. V letošním roce jsou to tyto termíny:
  • Před Medicou: 22. 10. 2020 a 3. 11. 2020
  • Během Medica: 16. 11. 2020, 17. 11. 2020, 18. 11. 2020 a 19. 11. 2020
  • Po skončení Medica pak v roce 2021: 14. 1. 2021, 27. 1. 2021, 16. 2. 2021, 11. 3. 2021 a 29. 3. 2021
 • Poprvé v průběhu platformy jsou navíc plánovány i webináře, prezentace atd. Tyto události se nyní plánují. O těchto dalších aktivitách i aktuálně přihlášených účastnících budete informováni prostřednictvím webových stránek, kde se můžete rovněž registrovat na virtuální B2B schůzky.
 • Další informace

Kontaktní informace

Pořadatel/gestor
O. Hrdlička / hrdlicka@rhkbrno.cz / +420 532 194 918

Doporučujeme