Mezinárodní záruky v příkladech, Záruky vyplatitelné na požádání podle URDG 758 a ISDGP

Seminář na téma Mezinárodní záruky v příkladech, Záruky vyplatitelné na požádání podle URDG 758 a ISDGP proběhne dne 4. dubna 2022 od 09:00 do 16:00 v Praze.

Datum konání
04.04.2022
Typ akce
Seminář
Země určení
Česká republika Česká republika
Místo konání
Grandior hotel Prague, Na Poříčí 42, Praha 1
Další akce v kategoriích

Seminář poskytne ucelený pohled na problematiku bankovních záruk z pohledu mezinárodní praxe s důrazem na získání praktických znalostí. Posluchači se seznámí s výkladem důležitých ustanovení nového dokumentu bankovní komise pro záruky na požádání – ISDGP – Mezinárodní standardní praxe v oblasti záruk na požádání prostřednictvím vzorů a příkladů.

Určení:

Tento seminář je určen především pro bankovní specialisty, kteří přímo pracují s bankovními zárukami, vystavují je, avizují, atd. Dále pro klientské pracovníky, kteří nabízejí bankovní služby klientům a pomáhají jim je správně využít, i dalším pracovníkům bank v oboru trade finance, např. začínajícím i pokročilým specialistům, vedoucím pracovníkům, právníkům, bankovním poradcům a dalším zájemcům.

Tento seminář je vhodný i pro podniky – zaměstnance firem využívajících bankovní záruky v jejich praxi, tj. vedoucí pracovníky v oblasti obchodu a financí, prodejce, specialisty připravující a realizující kontrakty, spolupracující s bankami apod.

Přednášející:

Bc. Pavel Andrle, LL.M, tajemník Bankovní komise ICC ČR, poradce a lektor v oblasti Trade Finance

Informace:

Kontaktní informace

Pořadatel/gestor
Renata Filípková / filipkova@icc-cr.cz / +420 727 913 390

Doporučujeme