Podnikatelská mise do Alžírska s náměstkem ministra zahraničních věcí ČR

Ve dnech od 17. do 19. března 2019 proběhne podnikatelská mise do Alžírska s náměstkem ministra zahraničních věcí ČR panem Martinem Tlapou.

Datum konání
17.03.2019 - 19.03.2019
Typ akce
Mise
Místo konání
Alžír,
Další akce v kategoriích

Alžírsko, dle rozlohy 10. největší země světa, může pro české podnikatele představovat zajímavou obchodní příležitost, a to hned z několika důvodů. Jedná se o zemi patřící do regionu Blízkého východu a severní Afriky, což s sebou vedle výhodného geografického umístění přináší i, v porovnání s většinou ostatních afrických teritorií, lepší ekonomické výsledky či postavení v rámci statistiky Doing Business Světové banky. Alžírsko má také v komparaci s většinou ostatních zemí afrického kontinentu o 1 až 3 kategorie lepší postavení v rámci klasifikace rizikovosti zemí OECD. Alžírsko je pak z pohledu identifikovaných obchodních příležitostí zajímavé zejména pro firmy podnikající v oblastech vodohospodářství, sanitace, odpadového hospodářství a krajinářství. Tyto sektory budou zároveň hlavním zaměřením této podnikatelské mise, čemuž bude přizpůsoben i její program.

V rámci programu mise budou mít čeští podnikatelé možnost setkat se se svými alžírskými protějšky, a to nejen při plánovaném podnikatelském fóru a B2B rozhovorech, ale také v průběhu připravovaného večerního společenského podniku na velvyslanectví České republiky v Alžíru. Dále je plánováno setkání členů podnikatelské delegace s náměstkem ministra zahraničních věcí ČR panem Martinem Tlapou a spolu s ním se účastnit relevantních bilaterálních jednání, jako kupříkladu na alžírském Ministerstvu pro vodohospodářství.

Informace:

  • Záloha na účastnický poplatek:
    • 1 369,- EUR
    • pro členy HK ČR je poplatek snížen na 1 232,- EUR
    • Účastnický poplatek zahrnuje: zpáteční letenku, ubytování se snídaní, podíl na místních transferech, podíl na cateringu, zajištění víza, organizace firemních jednání, službu pracovníků HK ČR po dobu mise a organizační náklady spojené s přípravou mise.
  • Informace o misi a přihlášení 

Kontaktní informace

Pořadatel/gestor
/ mullerova1@komora.cz

Doporučujeme