Zdroj: CzechTrade

Mise dodavatelů technologií pro chemický a petrochemický průmysl do západního Kazachstánu a Uzbekistánu 2024

Agentura CzechTrade, Velvyslanectví ČR v Astaně a Velvyslanectvím ČR v Taškentu pořádají pro české firmy společnou účast na vysoce
specializované misi výrobců a dodavatelů produktů a technologií pro chemický a petrochemický průmysl do Kazachstánu.

Datum konání
29.01.2024 - 02.02.2024
Typ akce
Prezentace
Země určení
Kazachstán Kazachstán
Uzbekistán Uzbekistán
Místo konání
Aktau, Atyrau (Kazachstán), Taškent, Buchara, Fergana (Uzbekistán)
Další akce v kategoriích

Společně navštívíte konkrétní subjekty působící v oblasti chemie a petrochemie v západním Kazachstánu a Uzbekistánu, proběhnou firemní prezentace a dvoustranná jednání.

 • Chemický a petrochemický průmysl patří k významným průmyslovým odvětvím v Kazachstánu, ale také Uzbekistánu. Města jako Atyrau a Aktau (KAZ) či Taškent, Buchara, Navoi a Samarkand (UZB) jsou místy s chemickým průmyslem a pro české firmy je zde potenciál dodávek technologií.
 • České firmy mají z minulosti v zemích SNS, tzn. v Kazachstánu, ale také Uzbekistánu tradici a dobrý zvuk. Uzbekistán se s ohledem na ekonomický růst jeví jako velmi potenciální země pro české dodavatele.
 • K největším problémům místního průmyslu patří stupeň opotřebení zařízení, který přesahuje 50 %, navíc tato zařízení pocházejí ještě ze sovětské éry. Zejména v Uzbekistánu, kde chemický průmysl tvoří páteř ekonomiky, vyžaduje tento stav investice do nákupu nového vybavení.

Cíl:

 • Navázat na úspěšné mise českých firem do Kazachstánu aUzbekistánu organizované zahraniční kanceláří CzechTrade v Almaty v předchozích letech
 • Představení českých firem a České republiky jako partnerů se špičkovými technologiemi a světovou konkurenceschopností v oblasti chemie a petrochemie.
 • Představit kazašským a uzbeckým partnerům možnosti technologických dodávek z České republiky. Zároveň seznámit české exportéry s teritoriem, navázat vzájemné kontakty a představit významné firmy z tohoto oboru
 • Přímá návštěva české delegace některých významných kazašských a uzbeckých chemických či petrochemických závodů, prezentace a představení produkce českých firem, jednání s managementem firem
 • Vstup českých firem na nový trh nebo rozšíření dosavadních kontaktů a aktivit v Kazachstánu a Uzbekistánu

Proč se investice do účasti na misi vyplatí:

 • Jedná se o úzce zaměřenou misi v oblasti chemie a petrochemie, která se do Kazachstánu uskuteční již podruhé, naposledy se mise s obdobným zaměřením uskutečnila v roce 2019. V Uzbekistánu se bude tato mise konat vůbec poprvé.
 • Návštěva nejvýznamnějších firem v oblasti chemie a petrochemie v západním Kazachstánu a Uzbekistánu.
 • Dvoustranná jednání s danými firmami probíhají vždy na základě oficiálního oslovení ze strany zahraniční kanceláře CzechTrade v Almaty a Velvyslanectví ČR v Astaně či Taškentu, a to na vysoké úrovni s lidmi zodpovědnými za nákup a dodávky nových technologií.
 • Portfolia firem účastnících se mise a budou zástupcům navštívených subjektů představeny již před samotným konáním, aby byl v rámci osobní návštěvy prostor již ke konkrétním jednáním.

Profily kazašských a uzbeckých firem:

AO Kazazot (Aktau) http://www.kazazot.kz

 • Kazašský producent a exportér amoniaku a dusičnanu amonného. Dováží výrobky do 15 zemí, včetně zemí SNS a východní Evropy. 50 procent je podíl dusičnanu amonného na všech aplikovaných hnojivech v zemědělství. Vertikálně integrovaný výrobní proces, těžba surovin, hluboké zpracování a vlastní výroba elektřiny.

СП CASPI BITUM s.r.o. (Aktau) https://www.caspibitum.kz

 • Společnost produkuje silniční bitumen (oxidovaný a modifikovaný) prostřednictvím rafinace ropy – 1 milion tun za rok; výroba oxidovaného bitumenu – 400 tisíc tun za rok; výroba modifikovaného bitumenu – 120 tisíc tun za rok. Činnost společnosti je od 15. června 2018 do současnosti jsou zakladateli JV CASPI BITUM LLP JSC NC KazMunayGas (50 %) a CITIC Kazakhstan LLP (50 %).

Atyrauskiy neftepererabotyvayushiy závod (Atyrau) https://www.anpz.kz

 • Jedna ze tří hlavních rafinérií v Kazachstánu. Byla uvedena do provozu v roce 1945. Vlastníkem rafinérie je KazMunayGas. Podíl zpracování ropy z ložiska Tengiz je 12 %. Přes nedostatek sekundárních procesů dosáhla rafinerie hloubky zpracování 65 %. Současně je výrobcem lehkých ropných produktů.

TOO Kazakhstan Petrochemical Industries (Atyrau) http://kpi.kz

 • Je provozovatelem první fáze projektu výstavby integrovaného komplexu v regionu Atyrau. Společnost začala svou činnost v roce 2008. Společnost je členem zvláštní ekonomické zóny „National Industrial Petrochemical Technopark“, na jejímž území se projekt realizuje. Konečným produktem komplexu bude polypropylen a jeho kopolymery ve formě granulí. Kapacita nově vytvořeného komplexu by měla byt 500 000 metrických tun polypropylenu ročně.

MAXAM CHIRCHIQ (Taškent-Chirchiq) https://maxam-chirchiq.uz

 • JSC „Maksam-Chirchik“ je jedním z největších podniků v chemickém průmyslu Uzbekistánu, který vyrábí více než 40 druhů produktů. Vyrobené produkty jsou exportovány především do zemí SNS a zahraničí jako je Ukrajina, Kazachstán, Spojené arabské emiráty, Austrálie, Írán, Turecko, Malajsie a další. JSC „Maksam-Chirchik“ je akciová společnost, kterou společně vlastní korporace SJSC „Uzkimyosanoat“ a „Maksam Corp, International SL“.

Ammofoz-Maksam (Taškent-Almalyk) https://www.ammofos-maxam.uz

 • Ammophos-Maxam JSC je jedním z největších podniků Republiky Uzbekistán, který byl uveden do provozu v roce 1969 a v současné době vyrábí komplexní dusíkatá fosforečná hnojiva na bázi fosforitů z ložiska Kyzylkum. Společnost je součástí státní akciové společnosti „Uzkimyosanoat“ Republiky Uzbekistán. V únoru 2009 bylo 49 % akcií společnosti prodáno zahraničnímu investorovi – španělské korporaci Maxam Corp, S.A.U.

Bukharskiy neftepererabotyvayushiy závod (Buchara-Qorovulbozor) https://bnpz.uz

 • Rafinerie ropy Buchara pod Uzbekneftegaz as je dnes domácím výrobcem ropných produktů, jako jsou automobilové benzíny a motorová nafta různých jakostí, letecké palivo pro motory s plynovou turbínou značky Jet A-1, uhlovodíkové rozpouštědlo (nefras), topný olej, atd.

Shurtanskiy gazo-khimicheskiy závod (Buchara-Shurtan) https://sgcc.uz

 • LLC „Shurtan Gas-Chemical Complex“ je producentem´zkapalněného plynu, lehkých kondenzátů, granulované síry a dalších výrobků, převážně z polyetylenu. Technologie plyno-chemického komplexu Shurtan je navržena pro výrobu 150 druhů lineárního polyethylenu s vysokou, střední a nízkou hustotou. Je součástí akciové společnosti „Uzbekneftegaz“.

Navoiazot (Navoi) https://www.navoiyazot.uz

 • Akciová společnost „Navoiyazot“ je dynamicky se rozvíjející diverzifikovaný průmyslový a výrobní komplex, který realizuje program výroby minerálních hnojiv, chemických činidel a dalších drobných chemických produktů. Jako jeden ze základních segmentů akciové společnosti Uzkimyosanoat, která vyrábí více než 30 % objemu všech chemických produktů v Uzbekistánu, pokrývá Navoiyazot JSC potřeby téměř všech průmyslových odvětví, dopravy, zemědělství či palivového a energetického komplexu.

Samarqandkhimiya (Samarkand-Kimegarlar) https://www.samkimyo.uz

 • Společnost je výrobcem minerálních hnojiv v celkovém množství 910 tis. tun/ročně se zaměřením na produkci monoamoniofosfátů a komplexních hnojiv.

Program: 

 • Neděle 28. 1. 2024 Almaty – v ranních či odpoledních hodinách přílet do Aktau, organizační setkání
 • Pondělí 29. 1. 2024 Aktau – návštěva společností KazAzot a CaspiBitum
 • Úterý 30. 1. 2024 Atyrau – v ranních hodinách přelet do Atyrau, návštěva společností Atyrauskiy neftepererabotyvayushiy zavod a Kazakhstan Petrochemical Industries, po skončení jednání přesun do Shymkentu a následně do Taškentu.
 • Středa 31. 1. 2024 Taškent a okolí – návštěva společností MAXAM CHIRCHIQ a Ammofoz-Maksam, přelet do Buchary.
 • Čtvrtek 1. 2. 2024 Buchara, Navoi – návštěva ve společnosti Bukharskiy neftepererabotyvayushiy zavod, Shurtanskiy gazo-khimicheskiy zavod a Navoiazot. Ve večerních hodinách přejezd do Samarkandu.
 • Pátek 2. 2. 2024 Samarkand – Návštěva společnosti Samarqandkhimiya.

Osobní účast:

 • Cena zahrnuje organizaci mise, zabezpečení logistiky a přesunů pro účastníky po Kazachstánu a Uzbekistánu, asistenční služby v průběhu mise, tisk propagačního katalogu s profily účastníků mise.
 • Cena v případě účasti jednoho zástupce z firmy je 45 000 Kč bez DPH, v případě každého dalšího zástupce z firmy plus 20 000 Kč bez DPH.

Přihlašování na akci bylo ukončeno.

Více informací a možnost přihlášení

Kontaktní informace

Pořadatel/gestor
PhDr. Manďák Miroslav / exportní konzultant – senior / miroslav.mandak@czechtrade.cz / +420 224 907 557

Doporučujeme