Zdroj: CzechTrade

Mise výrobců a dodavatelů pekárenských technologií, ingrediencí a materiálů do Ázerbájdžánu 2023

Agentura CzechTrade zve české firmy ke společné účasti na Mise výrobců a dodavatelů pekárenských technologií, ingrediencí a materiálů do Ázerbájdžánu.

Datum konání
11.09.2023 - 15.09.2023
Typ akce
Prezentace
Země určení
Ázerbájdžán Ázerbájdžán
Místo konání
Baku, Sumgait
Další akce v kategoriích

Společně navštívíte konkrétní podniky, kde se uskuteční prezentace a dvoustranná jednání.

Ázerbájdžánci patří tradičně k největším konzumentům chleba. V roce 2021 bylo v zemi upečeno 1,3 mil. tun chleba, což v přepočtu na obyvatele a rok činí 135 kg.

Pekárenství je jedním z nejrozšířenějších potravinářských odvětví v zemi. Kromě velkých provozů pracují v zemi desítky malých a středních pekáren i menších cukrárenských provozoven. Většina technologického vybavení pochází z dovozu stejně jako používané spotřební materiály a mnohé ingredience.

V této souvislosti nabízí zahraniční zastoupení CzechTrade v Baku českým firmám možnost zúčastnit se obchodní mise, která zahrnuje osobní schůzky a jednání s místními podnikatelskými subjekty z různých regionů se zájmem o spolupráci.

České firmy budou prezentovat své výrobky a služby potenciálním ázerbájdžánským obchodním partnerům. Na prezentace budou bezprostředně navazovat individuální jednání se zainteresovanými obchodními partnery.

Některá jednání s nejvýznamnějšími obchodními partnery proběhnou přímo v jejich sídlech, příp. v jejich výrobních závodech. Důvodem je získat představu o úrovni vybavení strojového parku daných společností.

Oborové zaměření:

 • Pekárenské stroje a technologické linky
 • Pekařské plechy a vozíky
 • Spotřební materiály používané v pekárenských a cukrářských provozech
 • Pekařské a cukrářské ingredience
 • Poskytované služby a logistika v oboru pekárenství

Co nabízí agentura CzechTrade českým firmám:

 • Prvotní kontakt s novým teritoriem a pomocnou ruku při vstupu na nový trh.
 • Zahraniční kancelář CzechTrade v Baku vytipuje, osloví a pozve na prezentaci českých firem všechny potenciální obchodní partnery – pekárny, cukrářské provozovny, prodejní a servisní organizace zabývající se pekárenskou tématikou, obchodní organizace zabývající se prodejem pekárenských ingrediencí a spotřebních materiálů.
 • Osobní asistence a aktivní účast pracovníků CzechTrade při jednáních s Vašimi obchodními partnery během mise.
 • Logistická podpora a pomoc při výběru hotelu.
 • Zahraniční kancelář organizačně zajistí vhodné prostory, techniku a základní občerstvení, jak pro prezentaci, tak i pro následná individuální jednání s potenciálními obchodními partnery.
 • Letenky a ubytování si zajišťují a hradí všichni účastníci akce individuálně.
 • Zahraniční kancelář zajistí dle potřeby a možností logistické transfery.
 • Pracovními jazyky budou ruština, příp. angličtina, v případě potřeby zajistíme překladatelské služby do ázerbájdžánštiny/ruštiny/angličtiny.
 • Zahraniční kancelář připraví k této akci stručný profilový katalog, ve kterém budou uvedeny všechny firmy, které se účastní mise. Profilový katalog bude pro potřeby prezentace připraven v tištěné formě a dále zveřejněn na webových stránkách naší kanceláře v Baku.

Program:

 • Pondělí 11. 9. 2023: přímý let Praha – Baku společností AZAL – individuální přílet účastníků imise
 • Úterý 12. 9. 2023 v Baku: Prezentace a návazná individuální jednání s potenciálními obchodními partnery
 • Středa 13. 9. 2023 v Baku, Sumgait: Prezentace a návazná individuální jednání s potenciálními obchodními partnery
 • Čtvrtek 14. 9. 2023 v Baku: Pokračování v individuálních jednáních s potenciálními obchodními partnery; Návštěva výrobních provozů v zainteresovaných firmách dle možností; Setkání všech účastníků mini mise a závěrečné zhodnocení akce v podvečerních hodinách
 • Pátek 15. 9. 2023: přímý let Baku – Praha společností AZAL – odlet zpět do ČR

Cena za účast:

 • Osobní účast 1 nebo 2 osob: 38 000 Kč + DPH
 • Každá další osoba: 5 000 Kč + DPH

Podrobnosti k misi najdete v přiložené pozvánce.

Pracovníci agentury CzechTrade rádi zodpoví veškeré vaše dotazy týkající se programu, detailů ázerbájdžánských firem, forem prezentace, doprovodných služeb nebo poradí, jak se nejlépe na akci připravit.

Přihlášku, prosíme, zašlete gestorovi akce do 23. 6. 2023.

Více informací a možnost přihlášení

Přílohy:

Kontaktní informace

Pořadatel/gestor
Ing. Trnková Jana / exportní konzultant / jana.trnkova@czechtrade.cz / +420 224 907 583