Námořní přeprava nebezpečných věcí (IMDG Code)

Dne 5. prosince 2022 od 09:00 do 16:00 proběhne v Praze seminář s názvem Námořní přeprava nebezpečných věcí (IMDG Code).

Datum konání
05.12.2022
Typ akce
Seminář
Země určení
Česká republika Česká republika
Místo konání
Grand Majestic Hotel Prague, Truhlářská 16, Praha 1
Oblasti podnikání
Další akce v kategoriích

I když nejsme přímořským státem, jsou z ČR a do ČR převáženy stále větší objemy nákladů kombinovanou dopravou, kdy část dopravy je realizována dopravou námořní. To se týká i nebezpečných věcí.

Jednodenní seminář poskytuje informace a základní orientaci v předpisu IMDG CODE. Posluchačům jsou vysvětleny aspekty námořní přepravy nebezpečných věcí klasifikovaných dle IMDG CODE a souvislosti s přepravou nebezpečných věcí po silnici dle dohody ADR.

Cíl:

Účelem semináře je poskytnout posluchačům základní informace o postupech odesílání, přijímání nebo dopravě nebezpečných věcí dle IMDG CODE. Výuka poskytuje dostatečný prostor i na dotazy a praktické zkušenosti od účastníků.

Určení:

Kurz je určen zejména pro účastníky námořní či kombinované přepravy nebezpečných věcí. Mimo výkladu získáte informace doplněné o zkušenosti z praxe, se kterými se setkáme při řešení reálných úkolů.

Informace:

Kontaktní informace

Pořadatel/gestor
Renata Filípková / filipkova@icc-cr.cz / +420 727 913 390

Doporučujeme