Národní průmyslový summit 2020

Dne 9. září 2020 od 12:00 do 19:00 proběhne v Praze jedinečné setkání na nejvyšší úrovni, které si klade za cíl propojit průmyslovou, vědeckou a politickou reprezentaci státu při řešení aktuálních otázek směřování a rozvoje českého průmyslu.

Datum konání
09.09.2020
Typ akce
Konference
Země určení
Česká republika Česká republika
Místo konání
Betlémská kaple, Betlémské náměstí 255/4, Praha 1
Další akce v kategoriích

A to zejména s ohledem na hospodářskou krizi způsobenou pandemií COVID-19.

Konference má formu tří navazujících diskuzních panelů, kdy v jednom panelu zasednou vrcholní zástupci státu a odborových organizací, aby společně diskutovali vládní strategii obnovení konkurenceschopnosti, investiční politiku vlády, ale také politiku zaměstnanosti a rozvoj strategické infrastruktury. Druhý panel se bude věnovat technologickým trendům, podpoře malých a středních firem včetně start-upů a třetí pak efektivní spolupráci mezi průmyslem a akademií, za účasti odborných zástupců státu, vědecko-výzkumných institucí, vysokých škol a oborových organizací.

Na konferenci bude představena také publikace Analýza českého průmyslu 2020, která prezentuje osobní vhled stovky představitelů českých výrobních společností na různé aspekty průmyslové výroby a jejího fungování.

V publiku společně zasednou ředitelé více než 400 klíčových průmyslových společností z celé České republiky, velvyslanci a obchodní radové více než šedesáti ambasád, osobnosti akademie, technických věd a zástupci výkonné moci. Přítomna budou rovněž všechna klíčová média včetně České televize.

Informace:

  • Cena:
    • Účast na konferenci je zdarma pro ředitele výrobních společností, zástupce veřejné a akademické sféry, za podmínky včasné registrace.
    • Pro ostatní zájemce je vstup možný po zaplacení vložného ve výši 9 900 Kč bez DPH.
  • Další informace a registrace na akci

Kontaktní informace

Pořadatel/gestor
Alena Burešová / alena.buresova@cvut.cz / +420 775 983 842

Doporučujeme