NEWCAST 2019

Země konání:
Düsseldorf Německo
Typ akce:
Veletrh, výstava
Datum konání:
25. 06. 2019 - 29. 06. 2019

Ve dnech od 25. do 29. června 2019 se v Düsseldorfu v Německu uskuteční mezinárodní veletrh zaměřený na slévárenství. Oficiální účast České republiky zajišťuje Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR.Kategorie podpory:

  • Kategorie B – společná expozice vystavovatelů a MPO se společným zázemím na veletrzích s všeobecným či odborným zaměřením.

MPO poskytne každému vystavovateli ve společné expozici základní výstavní plochu o rozměrech min. 5 m2– max. 9 m2 (z toho 1–2 m2 bude použito na společné zázemí), a to dle finančních možností MPO a počtu přihlášených firem. MPO dále uhradí základní stavbu české expozice (stěnové panely, informační pulty s barovými židlemi, koberec) včetně osvětlení. MPO hradí centrální připojení elektřiny, přívod a odpad vody a pojištění té části expozice, která je hrazena MPO.

Vystavovatel hradí položky, které nejsou hrazeny MPO. Expozice je realizována podle Prezentačního manuálu MPO pro ČOÚ. Jednotná společná grafika expozice vyjadřuje skutečnost, že se jedná o společnou expozici České republiky a je hrazena MPO. MPO také hradí a schvaluje loga a názvy jednotlivých vystavovatelů, které budou umístěny na informačním pultu, stěnovém panelu nebo límci stánku. Vystavovatel se zavazuje, že svou vnitřní grafikou nenaruší celkový koncept české expozice.

Společné zázemí (kuchyňka, sklad, popř. jednací místnosti) je k dispozici pro všechny vystavovatele. Jeho rozsah bude dán počtem vystavovatelů a rozsahem společné expozice.

Doprovodnou propagaci odpovídající nabídce vítězné realizační firmy (např. společenská akce, seminář, workshop, tisková konference, inzerce, společná multimediální prezentace aj.) hradí MPO. Doprovodný program je možné v průběhu příprav po dohodě MPO s vystavovateli a navrhující asociací upravovat dle aktuálních podmínek. Firmy, které budou vystavovat mimo českou expozici, nemají nárok na žádný finanční příspěvek, ale mohou se zúčastnit doprovodných programů organizovaných MPO v rámci veletrhu, pokud o to požádají nejpozději 1 měsíc před zahájením akce. MPO zajišťuje vydání katalogu „Průvodce společnou expozicí ČR“.

Iniciátor:

  • Svaz sléváren ČR – SS ČR

Realizátor:

  • Veletrhy Brno, a.s., Výstaviště 405/1, 603 00 Brno; kontaktní osoba: Michal Čechura, tel.: +420 541 152 906, e-mail: mcechura@bvv.cz

Před zahájením jednání doporučujeme ověřit aktuální informace k dané akci na webu MPO.Kontaktní informacePravidelné novinky e-mailem