Novela investičních pobídek a podpora investic malých a středních podniků

Dne 18. února 2020 proběhne v Ústí nad Labem seminář k novele zákona č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a souvisejících prováděcích předpisech. Druhá část semináře bude věnovaná podpoře investic malých a středních podniků.

Datum konání
18.02.2020
Typ akce
Seminář
Země určení
Česká republika Česká republika
Místo konání
Severočeská vědecká knihovna, Velká Hradební 45, 400 01 Ústí nad Labem
Další akce v kategoriích

V letech 2016 – 2019 získalo investiční pobídky 48 malých a středních podniků (MSP) ve zpracovatelském průmyslu a IT sektoru. Ve 33 případech se přitom jedná o ryze české společnosti.

Novela zákona o investičních pobídkách, která začala platit dne 6. září 2019, měla za cíl ještě více zpřístupnit investiční pobídky malým a středním podnikům.

Hlavní změny v novele zákona o investičních pobídkách:

 • Podmínky pro MSP se snížily na polovinu
 • Podpoří se zejména projekty s nejvyšší přidanou hodnotou pro region a stát
 • Všechny žádosti schvaluje Vláda ČR
 • R&D centra mohou získat dotaci na nová pracovní místa a školení plošně po celé České republice (kromě Prahy)

Program:

 • 13:15 – 13:30 Registrace
 • 13:30 – 14:00 Novela zákona o investičních pobídkách: představení podmínek a forem investičních pobídek podle novely zákona o investičních pobídkách agenturou CzechInvest včetně uvedení příkladů malých a středních podniků, které žádaly o investiční pobídky za poslední čtyři roky
 • 14:00 – 14:30 Hodnocení regionálního přínostu investičních pobídek: prezentace instrukcí pro žadatele, na co se zaměřit při přípravě záměrů získat investiční pobídky včetně hodnocení regionálních přínosů projektů agenturou CzechInvest
 • 14:30 – 14:45 Přestávka na kávu
 • 14:45 – 15:15 Podpora investic malých a středních podniků: představení programů podpory na výzkum a vývoj od Technologické agentury ČR a možnosti podpory z programu OP PIK a dalších finančních nástrojů od Agentury pro podnikání a inovace
 • 15:15 – 15:45 Diskuze

Informace:

 • Účast na akci je bezplatná po předchozí registraci.
 • K účasti se lze registrovat nejpozději do 14. února 2020 nebo do vyčerpání kapacity.
 • Více informací

Kontaktní informace

Pořadatel/gestor
/ +420 296 342 500

Doporučujeme