Oběhové hospodářství

Fakulta technologie ochrany prostředí VŠCHT v Praze bude pořádat už pátý kurz celoživotního vzdělávání s názvem Oběhové hospodářství, který proběhne od 10. září 2021 do 13. května 2022 v Praze.

Datum konání
10.09.2021
Typ akce
Seminář
Země určení
Česká republika Česká republika
Místo konání
VŠCHT – SÚZ, Chemická 952 , Praha 4 – Kunratice
Další akce v kategoriích

Přechod od lineárního na oběhové hospodářství změní zaběhlé přístupy k využití zdrojů a bude mít zásadní vliv na vývoj nových postupů a technologií a celkovou zaměstnanost v EU. Podle nejnovějších odhadů by v EU přechod na oběhové hospodářství mohl k roku 2030 vytvořit až 2 miliony pracovních míst a ušetřit 600 miliard EUR. Avšak pro úspěšnou realizaci tohoto ambiciózního plánu je potřeba vytvořit novou generaci manažerů, leadrů a občanů, kteří se budou schopni efektivně orientovat a využít nových možností, které koncept oběhového hospodářství nabízí.

Oběhové hospodářství je trendem, který je jednou z prioritních oblastí udržitelného rozvoje Evropské unie. Adaptace průmyslu a obchodu na globální výzvy, které přináší např. změna klimatu je výzvou pro malé a střední podnikatele stejně tak jako pro nadnárodní společnosti. Mnohé firmy již principy oběhového hospodářství uvádí jako prioritní pilíře rozvoje. Ale co skutečně oběhové hospodářství znamená a jaké příležitosti přináší těm, kteří jeho potenciál začnou vnímat mezi prvními? Jak nastavit nové business modely tak, aby byly udržitelné, v souladu s legislativou a zároveň inovativní? Kurz přináší účastníkům nejnovější informace z oblasti, která vytváří nové příležitosti pro rozvoj firem i společnosti jako takové.

Cíl:

Cílem kurzu je osvojení si specifických znalostí v oblasti nově se rozvíjející disciplíny, kterou podporuje Evropská komise a která v následujících letech bude ovlivňovat široké spektrum činností od vývoje a výroby produktů, recyklační technologie, nakládání s odpady, přes marketing, ochranu životního prostředí až po společenskou odpovědnost podnikání. Přechod od lineárního na oběhové hospodářství změní zaběhlé přístupy k využití zdrojů a bude mít zásadní vliv na vývoj nových postupů a technologií a celkovou zaměstnanost v EU.

Informace:

  • Cena: 35 000 Kč bez DPH (v ceně je velké množství přednášek renomovaných akademiků a odborníků z praxe, drobné občerstvení během kurzu, exkurze).
  • Rozsah kurzu: září 2021 až květen 2022, 12 celodenních výukových bloků, dvoudenní exkurze
  • Kurz probíhá vždy v pátek od 09:00 do 16:30 včetně přestávky na oběd a dvou přestávek na občerstvení.
  • Přihláška na kurz
  • Další informace

Kontaktní informace

Pořadatel/gestor
RNDr. Markéta Šerešová / Ústav chemie ochrany prostředí / marketa.seresova@vscht.cz / +420 734 160 388

Doporučujeme