Ochrana informačního prostoru, svobodná média a jejich rolev posilování právního státu

Institut pro evropskou politiku Europeum ve spolupráci se Zastoupením Evropské komise v ČR a pod záštitou Výboru pro záležitosti EU Senátu PČR si Vás dovoluje pozvat na konferenci Ochrana informačního prostoru, svobodná média a jejich role v posilování právního státu.

Datum konání
30.05.2022
Typ akce
Konference
Země určení
Česká republika Česká republika
Místo konání
Evropský dům, Jungmannova 24, Praha 1
Další akce v kategoriích

Z veřejné konzultace před dvěma lety vyšlo stanovisko, že posílení odolnosti demokracie a evropský akční plán pro demokracii se mají týkat orgánů EU i vlád a parlamentů členských států (ty nesou hlavní odpovědnost za zajištění řádného fungování demokracie), stejně jako dalších vnitrostátních orgánů, politických stran, sdělovacích prostředků a internetových platforem. Při plném respektování vnitrostátních kompetencí samotných členských států představuje posílený rámec politiky EU konkrétní opatření s cílem:

  • podporovat spravedlivé volby a silnou účast na demokratickém životě,
  • podporovat svobodné a nezávislé sdělovací prostředky,
  • bojovat proti dezinformacím.

Zdravá demokracie závisí na zapojení občanů do veřejného života a existenci aktivní občanské společnosti, a to neustále, nikoli jen v době konání voleb. Angažovaní, informovaní a zodpovědní občané jsou nejlepší zárukou odolnosti našich demokracií. V akčním plánu pro demokracii je kladen velký důraz na posílení postavení občanů a občanské společnosti v boji proti hrozbám, stejně jako na pluralitu médií ve smyslu, že žádné z nich nemůže být tak velké, aby postupem času opanovalo veřejný prostor v kterémkoli členském státu Evropské unie.

Registrace na akci

Kontaktní informace

Pořadatel/gestor
/ europeum@europeum.org

Doporučujeme