Zdroj: CzechTrade

Online seminář: Dopad nově schváleného zákona o ochraně osobních údajů v Indii na působení českých firem v teritoriu

Suhaan Mukerji, jednatel, PLR Chambers (prezentace v anglickém jazyce)

Datum konání
14.11.2023
Typ akce
Seminář
Země určení
Indie Indie
Místo konání
ONLINE, X, Online seminář
Oblasti podnikání
Další akce v kategoriích

V srpnu 2023 Indická vláda přijala zákon o ochraně
osobních údajů, známý jako Digital Personal Data Protection Act 2023. Vzhledem
k tomu, že tento zákon má širší územní působnost, plnění tohoto zákona se bude
očekávat i od společností, které nemají sídlo v Indii v případě
poskytování služeb jednotlivcům na území Indie. Tento zákon si klade za cíl mít
horizontální působnost napříč odvětvími a bude mít dopad na podniky všech
velikostí.

Aby čeští exportéři  či české firmy působící na
Indickém trhu byli informování o této legislativě, tento seminář zodpoví
základní otázky např. Jak tato legislativa ovlivní zpracování osobních údajů
v Indii? Jakým způsobem bude regulován tok dat z Indie do České
republiky? Jaké jsou povinnosti regulovaných subjektů či jaké jsou sankce pro
nedodržování tohoto zákona.

Hana Onderková, zástupce zahraniční kanceláře CzechTrade
Indie – Bengalúru

 • Krátké představení CzechTrade Indie
 • Definice osobních dat
  dle zákonu a jejich zpracování
 • Typy regulovaných
  subjektů a jejich povinnosti
 • Jak nahlásit 
  narušení bezpečností dat
 • Tok dat mezi Indií a EU
 • Otázky a odpovědi

Více informací a možnost přihlášení: https://www.czechtrade.cz/getdoc/93089a6b-4ebb-42ad-9bdf-52c87da73ed6.

Přílohy:

Kontaktní informace

Pořadatel/gestor
Barcalová Daniela / vedoucí exportního vzdělávání / daniela.barcalova@czechtrade.cz / +420 224 907 533

Doporučujeme