Zdroj: CzechTrade

Online seminář: Přepravní smlouva v mezinárodním obchodě – zkušenosti a tipy

Přepravní smlouva je druhou nejčastěji uzavíranou smlouvou v mezinárodním obchodu, a to hned po smlouvě kupní, k jejíž realizaci často slouží.

Datum konání
17.10.2023
Typ akce
Seminář
Země určení
Česká republika Česká republika
Místo konání
ONLINE, X, Online seminář
Další akce v kategoriích

Orientace v právní úpravě přepravní smlouvy je tak mnohdy nezbytná, má-li být obchodní případ se zahraničím zdárně doveden do konce, ať už se jedná o export nebo import zboží.

Účelem tohoto semináře je především seznámit posluchače s nejdůležitějšími momenty právní úpravy mezinárodní přepravní smlouvy v přepravě silniční, železniční a letecké. Posluchači se tak dozvědí např., kterou mezinárodní úmluvu kdy použít, za jaké případy škody dopravce odpovídá, jak je možno odpovědnost dopravce zvýšit či naopak ve kterých případech se dopravce odpovědnosti zprostí.

Cílem semináře je rovněž upozornit na časté chyby, kterých se odesílatelé a dopravci v mezinárodní přepravě často dopouštějí a poskytnout návod, jak se těchto chyb pokud možno vyvarovat. Posluchači budou seznámeni rovněž s některými důležitými rozsudky českých případně zahraničních soudů, které se problematiky mezinárodní přepravy týkají.

Den před konáním akce Vám e-mailem zašleme prolink na danou akci. K účasti na online semináři potřebujete pouze PC, notebook či telefon s internetovým připojením.

Akce je ZDARMA. Účastníci se mohou aktivně zapojit prostřednictvím dotazů nebo být pasivními posluchači.

Více informací a možnost přihlášení: https://www.czechtrade.cz/getdoc/55363c62-f9e3-4d15-8a09-5748ac68cd45.

Přílohy:

Kontaktní informace

Pořadatel/gestor
Mgr. Ludková Stella-Lea / specialista exportního vzdělávání / stella.ludkova@czechtrade.cz / +420 224 907 534

Doporučujeme