OP TAK – Pravidla hry – I. část

Agentura pro podnikání a inovace pro vás pořádá webinář s názvem OP TAK – Pravidla hry – I. část, který se uskuteční v pondělí 9. ledna 2023 prostřednictvím aplikace Microsoft Teams.

Datum konání
09.01.2023
Typ akce
Seminář
Země určení
Česká republika Česká republika
Místo konání
online
Další akce v kategoriích

Jedná se o první z třídílné série webinářů věnované základnímu metodickému dokumentu Pravidla pro žadatele a příjemce z OP TAK – obecná část.

Pozornost bude věnována důležitým aspektům přípravy žádosti o podporu od problematiky jednání za společnost a plných mocí, až po možnosti etapizace projektu a varianty prokazování požadované účetní historie jiným subjektem.

Dále budou podrobně rozebrány postupy hodnocení projektů ze strany poskytovatele dotace. Podrobně bude popsána příprava podkladů pro vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace.

V neposlední řadě budou osvětleny postupy, jakými je možné podat žádost o přezkum negativních hodnocení projektů.

Program:

 • 09:30 – 09:35 Uvítání, úvodní slovo
 • 09:35 – 10:10 Příprava žádosti o podporu z pohledu metodiky OP TAK
 • 10:10 – 10:50
  • Schvalovací proces žádosti, příprava podkladů k vydání
  • Rozhodnutí o poskytnutí dotace ze strany žadatele.
  • Možnosti podání žádosti o přezkum.
 • 10:50 – 11:10 Dotazy a odpovědi

Informace:

 • Účast na akci je bezplatná.
 • Registraci je možné učinit nejpozději do 6. ledna 2023 (případně do vyčerpání kapacity).
 • Další informace

Kontaktní informace

Pořadatel/gestor
Ing. Ondřej Koníček / Agentura pro podnikání a inovace / ondrej.konicek@agentura-api.org / +420 245 013 827

Doporučujeme