Opendays ke slavnostnímu ukončení projektu Digitální technická mapa Jihočeského kraje

Krajský úřad Jihočeského kraje, odbor regionálního rozvoje, územního plánování a stavebního řádu, oddělení digitální technické mapy a územně analytických podkladů a odbor informatiky pořádá Opendays k ukončení projektu Digitální technická mapa Jihočeského kraje.

Datum konání
01.11.2023
Typ akce
Seminář
Země určení
Jihočeský kraj Jihočeský kraj
Místo konání
kruhový sál zastupitelstva kraje, hlavní budova Krajského úřadu Jihočeského kraje, České Budějovice
Další akce v kategoriích

Realizace projektu byla podpořena z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 – 2020 (Výzva III programu podpory vysokorychlostní internet – aktivity: Vznik a rozvoj digitálních technických map krajů (DTM).

Opendays se uskuteční ve formě celodenního semináře, na němž budou prezentovány výsledky projektu a jeho další rozvoj. Součástí programu bude i tematická soutěž o zajímavé ceny.

Program:

 • 10:00 – 10:10 Zahájení – Doc. Ing. Lucie Kozlová, Ph.D., náměstkyně hejtmana
 • 10:10 – 10:30 DTM z pohledu poskytovatele dotace – Ing. David Valíček, MPO ČR
 • 10:30 – 11:00 Digitální mapa veřejné správy – Ing. Jiří Formánek, ČÚZK
 • 11:00 – 11:20 Projekt DTM z pohledu dodavatele informačního systému – Ing. Karel Vondráček, GEOREAL
 • 11:20 – 11:40 Projekt DTM z pohledu dodavatele dat – Ing. Robert Šinkner, Sdružení TKP geo a Hrdlička
 • 11:40 – 12:00 DTM kraje z pohledu správce sítí technické infrastruktury – Ing. Ladislav Sochor, EG.D, a.s.
 • 12:00 – 13:00 Přestávka
 • 13:00 – 13:30 DTM měst a obcí po zavedení DTM krajů – Ing. Miluše Dolanská, Ph.D., MěÚ Český Krumlov
 • 13:30 – 14:00 Založení IS DTM a pořízení dat očima jeho správce – Mgr. Petra Ambrožová, OREG
 • 14:00 – 14:30 Provoz a další rozvoj DTM Jihočeského kraje – Ing. Romana Vačkářová, OREG
 • 14:30 Vyhlášení výsledků tematické soutěže a předání cen

Dále bude v termínu od 2. do 15. listopadu 2023 ve vestibulu hlavní budovy krajského úřadu veřejně přístupná prezentace informačních panelů k průběhu tvorby projektu Digitální technické mapy Jihočeského kraje.

Další informace

Kontaktní informace

Pořadatel/gestor
/ posta@kraj-jihocesky.cz / +420 386 720 111

Doporučujeme