Pan-European Partnering in Big Science

Mezinárodní kooperační setkání firem Pan-European Partnering in Big Science proběhne online dne 8. února 2022.

Datum konání
08.02.2022
Typ akce
Pracovní setkání
Místo konání
online
Oblasti podnikání
Další akce v kategoriích

Cíl:

Cílem akce, která byla koncipována jako přípravná akce k BSBF2022, je poskytnout evropským malým a středním podnikům a výzkumným ústavům prostor pro navázání kontaktů a vytvoření konsorcií, aby byly připraveny na obchodní příležitosti, které budou představeny v říjnu 2022 v Granadě v rámci BSBF2022. Zástupci z ITER/F4E, ESO, CERN a IFMIF-DONES spolu se zástupci průmyslu a malých a středních podniků představí své zkušenosti s vytvářením konsorcií. Jedná se o vynikající příležitost setkat se se zástupci výzkumných infrastruktur a jejich evropských dodavatelů a prozkoumat nové obchodní příležitosti.

Informace:

  • Partnerská setkání se budou konat na základě předem naplánovaných schůzek podle zájmu a profilů jednotlivých účastníků akce. Pro úspěšnou účast a vytěžení maxima z B2B schůzek je nezbytné vložit kooperační profil (nabídku nebo poptávku) na Marketplace.
  • Registraci na akci, profily již přihlášených účastníků, žádost o schůzky a více informací lze zjistit na těchto stránkách.
  • Jednací jazyk akce je angličtina.
  • Další informace

Kontaktní informace

Pořadatel/gestor
J. Janošec / TC AV ČR / janosec@tc.cz / +420 234 006 136

Doporučujeme