Podnikatelská mise do Kazachstánu a Uzbekistánu

Ministerstvo zemědělství ČR a Svaz průmyslu a dopravy ČR Vás zvou k účasti v podnikatelské delegaci vedené viceprezidentem SP ČR Františkem Chaloupeckým, která bude doprovázet ministra zemědělství Marka Výborného do Kazachstánu a Uzbekistánu.

Datum konání
08.10.2023 - 12.10.2023
Typ akce
Mise
Země určení
Kazachstán Kazachstán
Uzbekistán Uzbekistán
Místo konání
Kokčetau, Astanu, Turkestán, Taškent
Další akce v kategoriích

Mise proběhne ve dnech od 8. do 12. října 2023.

Program:

Harmonogram cesty bude zahrnovat pět zastávek s odletem z Prahy dne 8. 10. 2023 ve večerních hodinách a s plánem navštívit Kokčetau, Astanu, Turkestán, Taškent a Taškentskou oblast a s předpokládaným příletem do Prahy dne 12. 10. 2023 v nočních hodinách. V Kokčetau, Turkestánu a Taškentu budou uspořádána business fóra za účasti zástupců místního podnikatelského prostředí.

Zaměření:

Hlavní oblastí zájmu této cesty jsou sektory zemědělství: technologie a vstupy pro rostlinnou a živočišnou výrobu a potravinářství a výrobci zemědělské techniky a strojů.

Informace:

  • Záloha na úhradu nákladů pro 1 účastníka mise je pro členské firmy SP ČR 35 550 Kč (členské firmy SP ČR a členy kolektivních členů SP ČR), pro nečlenské subjekty 39 500 Kč.
  • Většina obchodních jednání bude probíhat v ruštině a účastník by tedy měl ovládat ruštinu na konverzační úrovni (ideálně v kombinaci s angličtinou).
  • Závazná registrace bude otevřena do 10. září 2023 do 23:00, poté dojde k jejímu definitivnímu uzavření vzhledem k nutnému vyřízení patřičných rezervací a dalších organizačních záležitostí cesty.
  • Kapacita mise je omezená a Ministerstvo zemědělství ČR a Svaz průmyslu a dopravy ČR si vyhrazují právo na výběr přihlášených členů mise dle volných kapacit či adekvátního zaměření této konkrétní mise.
  • Další informace

Kontaktní informace

Pořadatel/gestor
Ing. Martin Natafaluši / Manažer vnějších vztahů SP ČR / mnatafalusi@spcr.cz / +420 733 643 556

Doporučujeme