Zdroj: CzechTrade

Podnikatelská mise do Nizozemska se zaměřením na kybernetickou bezpečnost 2023

Datum konání
07.03.2023 - 08.03.2023
Typ akce
Prezentace
Země určení
Nizozemsko Nizozemsko
Místo konání
Nizozemsko, Haag
Oblasti podnikání
Další akce v kategoriích

CzechTrade spolu s velvyslanectvím České republiky
v Haagu připravil pro 13 firem ve dnech 7.-8. března 2023 dvoudenní misi s
intenzivním programem. Cílem bylo vytvořit v Nizozemsku povědomí o české
kompetenci v kybernetické bezpečnosti a prezentovat schopnosti
univerzitních pracovišť, které se podílejí ve spolupráci s českými
vývojářskými firmami na úspěšných komerčních projektech. Důležitým aspektem akce
bylo navázat kontakty s potenciálními zákazníky, distributory a
systémovými integrátory, kteří by mohli nabízet česká řešení nejen
v Nizozemsku, ale díky globálním působnosti řady firem i jinde na světě. Nizozemsko
je pro firmy lákavé díky inovačnímu prostředí, strategické poloze, velké míře
internacionalizace, příznivému daňovému prostředí a v neposlední řadě i
díky tomu, že přes 90 % Nizozemců hovoří výborně anglicky.

Program začal v kampusu Hague Security Delta, což je
největší nizozemský cluster kybernetické bezpečnosti. Zastřešuje na 275 firem,
vládních organizací a odborných institucí.  Vytváří platformu pro expertní výměnu mezi
Evropou a globálními bezpečnostními clustery v USA, Kanadě, Singapuru a
JAR. Češi se v takovém rozsahu v Nizozemsku prezentovali vůbec
poprvé.

Druhý den byl věnován setkání s firmou KPN Security,
která je největším a nejkomplexnějším poskytovatelem IT bezpečnostních služeb v
Nizozemsku. Věnuje se bezpečností dat, sítí, IT systémů a je partnerem při
prevenci bezpečnostních incidentů. Proběhly prezentace KPN o nejnovějších
trendech v kybernetické bezpečnosti pro rok 2023, setkání s Chief
Technology Officer a prezentace českých účastníků a jejich řešení.

Odpoledne následovala návštěva Europolu. Jeho posláním je
pomáhat 27 členským státům EU v boji proti závažné mezinárodní trestné činnosti,
kyberkriminalitě a terorismu. Evropské centrum pro kybernetickou kriminalitu bylo
zřízeno právě Europolem, aby posílilo vymahatelnost práva při potírání
kybernetické kriminality v EU, a tak pomohlo chránit evropské občany, podniky a
vlády před online zločinem.

Osobní návštěva prostor, kam se lze dostat pouze po přísných
bezpečnostních prohlídkách, byla pro české účastníky zcela unikátní příležitostí.
Experti z Europolu se na místě s účastníky mise domlouvali na zcela
konkrétních projektech spolupráce.  

Mise jednoznačně splnila účel a zanechali jsme v Nizozemsku
s našimi firmami a univerzitami stopu. Akce tohoto typu pomáhá českým
firmám otevřít dveře do světa, propojit je s důležitými partnery i
nabídnout perspektivu v zahraničí.

Přílohy:

Kontaktní informace

Pořadatel/gestor
Ing. Holub Michal / exportní konzultant - senior / michal.holub@czechtrade.cz / +420 224 907 584

Doporučujeme