Podnikatelská mise do Slovinska – Prezentace českých ICT společností

Podnikatelská mise do Slovinska – Prezentace českých ICT společností – SI – Slovinsko, Ljubljana (9.4.2019)

Datum konání
10.04.2019
Typ akce
Prezentace
Místo konání
Ljubljana, Dimičeva ulica 13
Další akce v kategoriíchVelvyslanectví ČR v Lublani v rámci projektů ekonomické diplomacie připravuje podnikatelskou misi do Slovinska se zaměřením na ICT sektor. Oblast ICT je ve Slovinsku spojena s projekty digitalizace v oblasti státní správy, územního plánování a správy měst a obcí. Digitalizace je jednou z hlavních priorit slovinské vlády a otevírá prostor pro ekonomickou diplomacii a zapojení českých firem na různých úrovních. Slovinsko v posledních letech buduje image referenčního státu pro zelenou mobilitu. Velký krok ve smyslu trvale udržitelného rozvoje a zvyšování kvality života podniklo hlavní město Lublaň, které v r. 2016 získalo ocenění „Zelené hlavní město Evropy“. V rámci doprovodného programu českým účastníkům umožníme seznámení se s konceptem Zelené Lublaně, který představuje inspiraci i obchodní příležitosti. Sektorové zaměření rozšíříme o Smart Trade, který má velmi široké využití zejména v obchodě, logistice a oblasti lidských zdrojů. Vzhledem k tradičně dobré spolupráci mezi ČR a Slovinskem a narůstající obchodní výměně představuje tento podsektor perspektivní možnosti spolupráce mezi českými a slovinskými podniky.

 

Cílem projektu je zvýšení exportního potenciálu českých ICT společností na slovinském trhu se zaměřením na Smart Cities, Smart Trade a E-Mobility. České společnosti dostanou možnost představit své produkty a navázat obchodní kontakty v rámci individuálních B2B jednání. Firmy bychom rádi povzbudili k vyšším formám spolupráce při vývoji nových produktů nebo při společné účasti v přeshraničních projektech.

 

Časový a obsahový rámec projektu

  • 10:00 – 11:00 Krátké prezentace českých firem/asociací
  • 11:00 – 13:00 Individuální B2B jednání mezi českými a slovinskými subjekty
  • 13:00 – 15:00 Pohoštění a networking
  • 15:00 – 18:00 Doprovodný program – projekt Zelená Lublaň

 

Kontaktní osoba (bližší informace a přihlášky):

Dagmar Šober
Obchodně-ekonomické oddělení, ZÚ Lublaň
E: dagmar_sober@mzv.cz
T: +386 1 420 24 59

 

Kontaktní informace

Pořadatel/gestor

Doporučujeme