Podnikatelská mise do Srbska

Dne 30. března 2021 proběhne úplně první doprovodná podnikatelská mise od vypuknutí pandemie koronaviru. Jedná se o misi doprovázející ministra zahraničních věcí ČR Tomáše Petříčka do Srbska.

Datum konání
30.03.2021
Typ akce
Mise
Země určení
Srbsko Srbsko
Místo konání
Bělehrad
Další akce v kategoriích

Organizací mise pověřilo Ministerstvo zahraničních věcí ČR Hospodářskou komoru ČR (HK). S ohledem na epidemickou situaci v ČR a v Srbsku je podnikatelská mise plánovaná na cca 6 hod. Delegace se do Srbska dopraví speciálním letadlem z letiště Praha-Kbely. V Bělehradě je v plánu uspořádání podnikatelského fóra s bilaterálními jednáními mezi českými a srbskými firmami. V rámci B2B budou mít účastníci možnost navázat kontakt s novými srbskými partnery nebo rozvinout kontakt s těmi stávajícími. V jednání je dále setkání a diskuze českých firem s ministrem zahraničních věcí ČR a velvyslancem ČR v Srbsku. Součástí programu bude rovněž návštěva Asistenční kanceláře Hospodářské komory ČR v Bělehradě (prostřednictvím této kanceláře zajišťuje HK pro české podniky nábor kvalifikovaných srbských pracovníků na klíč a pomáhá s administrativou při vyřizování zaměstnaneckých karet srbských pracovníků).

Zaměření:

Mise je primárně určena pro společnosti podnikající v oblasti strojírenství, dopravní infrastruktury, vodního a odpadového hospodářství a v souvisejících oborech.

Srbská ekonomika vykazovala do vypuknutí pandemie koronaviru Covid-19 značně pozitivní výsledky. Statistická data zveřejněná koncem března 2020 uváděly nárůst HDP za rok 2019 na úrovni 4,2 %, což patří mezi nejlepší hospodářské výsledky v Evropě. Rovněž prognóza na rok 2020 byla značně optimistická (cca 3,5-4,0 %). Výsledky ale samozřejmě nyní výrazně negativně ovlivní očekávané zpomalení růstu evropské i světové ekonomiky.

Další informace

Kontaktní informace

Pořadatel/gestor
Ing. Miroslav Veselka / projektový manažer / veselka@komora.cz / +420 266 721 357

Doporučujeme