Podnikatelská mise do USA

Podnikatelská mise do USA organizovaná Svazem průmyslu a dopravy ČR z pověření předsedkyně Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR proběhne ve dnech od 21. do 27. května 2023.

Datum konání
21.05.2023 - 27.05.2023
Typ akce
Mise
Země určení
Spojené státy americké Spojené státy americké
Další akce v kategoriích

Na organizaci programu na místě se podílí Velvyslanectví ČR ve Washingtonu D.C. ve spolupráci s místními partnery.

Mise se koná při příležitosti pracovní návštěvy předsedkyně Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v USA, kterou mj. doprovodí ministryně pro vědu výzkum a inovace Helena Langšádlová a představitelé MPO. Návštěva bude v oblasti ekonomické spolupráce zaměřena zejména na obory související se zdravotnictvím, ICT a energetikou (a to v širším pojetí, tedy například i související ICT a technologická řešení), a dále v oblasti dopravy.

V předběžném programu mise se počítá s organizací networkingových akcí za přítomnosti paní předsedkyně či paní ministryně a amerických firem v obou navštívených městech, návštěvy globálních firem z oblasti technologií a health care, návštěva některých z výzkumných univerzit a technologických inkubátorů, akcelerátorů či inovačních center.

Další program v jednání/bude doplňován a upřesňován.

Informace:

  • Zálohová cena za účast v podnikatelské delegaci je 78 750 Kč včetně DPH pro členy Svazu průmyslu a dopravy ČR a 87 500 Kč včetně DPH pro nečleny.
  • Uzávěrka závazných přihlášek je 24. dubna 2023.
  • Další informace

Kontaktní informace

Pořadatel/gestor
Ing. Miroslav Veselka / manažer Sekce vnějších vztahů SP ČR / mveselka@spcr.cz / +420 724 613 950

Doporučujeme