Podnikatelská mise ministra zemědělství ČR do Kazachstánu

Datum konání
09.10.2023 - 10.10.2023
Typ akce
Mise
Země určení
Kazachstán Kazachstán
Místo konání
Kazachstán - Kokšetau, Astana, Turkistán, Kazachstán - Kokšetau, Astana, Turkistán
Oblasti podnikání
Další akce v kategoriích

Při příležitosti oficiální návštěvy ministra zemědělství
ČR v Kazachstánu se ve dnech 9. a 10. 10. 2023 uskutečnila
v Kokšetau,  Astaně  a
Turkistánu tři Česko-kazachstánská podnikatelská fóra za účasti ministra
zemědělství ČR Marka Výborného, zástupců ministerstva zemědělství Kazachstánu a
starostů obou oblastí.  Doprovodnou
podnikatelskou delegaci, zastřešenou Svazem průmyslu a dopravy ČR tvořilo
několik desítek českých podnikatelů zabývajících se zemědělstvím a dalšími
souvisejícími obory. Součástí podnikatelské delegace byli i zástupci komor a
svazů a Exportní garanční a pojišťovací společnosti EGAP a.s. Nelze opominout
ani přítomnost členů zemědělského výboru PSP. Cílem podnikatelských fór bylo
nejen vytvoření příležitostí pro seznámení účastníků s jejich
kazachstánskými protějšky, ale i nalezení nových potenciálních obchodních
partnerů.

Výše zmíněná podnikatelská fóra
se těšila velkému zájmu ze strany zástupců kazachstánského podnikatelského
sektoru. Na všech třech akcích se česká delegace mohla setkat se stovkami
místních zemědělců, důraz byl kladen na to, aby se jednalo o nové potenciální
partnery. Aktivní participace byla i na kazachstánské straně jak ze strany
představitelů státní správy, tak i místní samosprávy. S organizací rovněž
značně pomohla agentura na podporu investic Kazakh Invest.

Oblast zemědělství je
v Kazachstánu vyhlášena vládou jako prioritní, do daného odvětví je stát
připraven investovat miliardy korun.  České
zemědělství má v Kazachstánu dobrou pověst, existuje velký zájem o českou
produkci v řadě oblastí. Mezi nejvíce poptávané můžeme jmenovat poptávku po
dovozu genetického materiálu, českého skotu a inkubačních vajec. Nelze
opominout i další oblasti, např. zemědělskou techniku či minipivovary.

Kontaktní informace

Pořadatel/gestor

Doporučujeme