Podnikatelská mise s předsedou vlády ČR do Afriky

Úřad vlády ČR a Svaz průmyslu a dopravy ČR Vás zvou k účasti v podnikatelské delegaci vedené prezidentem SP ČR Janem Rafajem, která bude doprovázet předsedu vlády Petra Fialu na jeho cestě po vybraných afrických zemích ve dnech 3. až 11. listopadu 2023.

Datum konání
03.11.2023 - 11.11.2023
Typ akce
Mise
Země určení
Angola Angola
Etiopie Etiopie
Ghana Ghana
Keňa Keňa
Pobřeží slonoviny Pobřeží slonoviny
Místo konání
Addis Abeba, Nairobi, Luanda, Akkra a Yamoussoukro/Abidžan
Další akce v kategoriích

Během této cesty je plánováno navštívit Etiopii, Keňu, Angolu, Ghanu a Pobřeží slonoviny.

Harmonogram cesty bude zahrnovat byznys fóra a B2B networking/matchmaking v hlavních městech navštívených zemích (tj. Addis Abeba, Nairobi, Luanda, Akkra a Yamoussoukro/Abidžan) a další doprovodné programy, které umožní navázání kontaktů s místním podnikatelským prostředí a zároveň pochopit jejich specifika. Vzhledem k jazykovému zaměření daných zemí bude většina jednání probíhat v angličtině, v Angole je výhodou portugalština, v Pobřeží slonoviny francouzština. Harmonogram celé cesty je ve fázi přípravy a ÚV ČR a SP ČR si vyhrazují právo na případné změny, které budou účastníkům včas komunikovány.

Určení:

Účast v této podnikatelské misi je určena pro firmy a organizace, které již mají stávající, či začínající konkrétní projekty ve vybraných zemích. Účast v delegaci doprovázející předsedu vlády České republiky poskytne jedinečnou možnost oslovit a pozvat potenciální či stávající obchodní partnery na vybrané body programu a tím prezentovat svůj strategický záměr a odhodlání rozvíjet aktivity v dané zemi. V rámci přípravy mise jsou pro účastníky plánovány na říjen také hybridní semináře, které poskytnou bližší informace o daných zemích, logistice cesty a také základy protokolu potřebné pro tuto misi.

Informace:

  • Pro firmy a organizace, které se zúčastní celé cesty a poletí celou trasu vládním speciálem činí záloha na účastnický poplatek 129 000 Kč bez DPH (pro členské firmy SP ČR a členy kolektivních členů SP ČR je 10 % sleva).
  • Další informace

Kontaktní informace

Pořadatel/gestor
/ mise@spcr.cz

Doporučujeme