Podniková ekologie a udržitelnosti

Konference Podniková ekologie a udržitelnosti se koná dne 7. června 2023 v Brně.

Datum konání
07.06.2023
Typ akce
Konference
Země určení
Česká republika Česká republika
Místo konání
hotel Cosmopolitan Bobycentrum, Brno
Další akce v kategoriích

Konference je první svého druhu na Moravě a kombinuje zajímavé řečníky ze světa udržitelnosti, uhlíkové stopy a průmyslové ekologie.

Podnikoví ekologové jsou v hierarchii společností stále důležitějším prvkem. Na jejich bedrech stojí povinnosti spojené s ochranou životního prostředí, mezi něž nejčastěji patří oblasti jako je ochrana ovzduší a vod, nakládání s odpady, obalové hospodářství, chemické látky a směsi, dokumentace a zlepšování systému ISO 14 001 aj.

V poslední době se do jejich agendy vkrádá také téma udržitelnosti, ESG a nefinančních reportů. Přestože povinná bude tato oblast od roku 2024 pouze pro omezený okruh velkých firem, očekává se, že jím budou ovlivněni i střední a malé firmy. Přestože oblast udržitelnosti bude prostupovat celou firmou počínaje jejím vedení, je právě oblast podnikové ekologie zřejmě nejvíce zasažená.

Víte, jaké požadavky budou principy udržitelnosti, ESG a nefinančních reportů klást na firmy a to i ty střední a malé? Jaké kroky budete muset podniknout a jaký dopad to bude mít právě na oblast podnikové ekologie?

Seminář Vám nabídne přehled aktuálních témat pro podnikovou ekologii, kromě těch tradičních také oblast udržitelnosti – vše s cílem pomoci Vám zorientovat se v aktuálních povinnostech a být připraveni na to, co Vás čeká v budoucnu.

Určení:

Pro podnikové ekology, poradenské firmy v oblasti ekologie, manažerům odpovědným za ISO 14 001, managementu podniku, které podporují ekologickou strategii podniku, ESG konzultantům a dalším profesionálům z řad udržitelnosti a průmyslové ekologie.

Témata:

 • ESG a udržitelnost firem dle evropské a české legislativy (Green Deal, Fit for 55 a další )
 • Jak ovlivní ESG české firmy – ty které budou mít povinnost reportovat i ty ostatní? Na co se připravit a jak?
 • Uhlíková stopa v praxi – jak ji měřit, jak získávat data, kde hledat příležitosti pro její snižování. Ověřování. Možnosti offsetování.
 • ESG reporting, uhlíková stopa v praxi českých firem
 • Podniková ekologie a udržitelnost – jak ovlivní tuto oblast nástup ESG? Jak využít dat a reportů z podnikové ekologie pro počítání uhlíkové stopy a reportů ESG?
 • Povinnosti podnikové ekologie – změny a časté chyby v aktuálních povinnostech podnikového ekologa
 • Odpadové hospodářství ve firmách
 • Možnosti a příležitosti v oblasti nakládání s vodami, vodní audit
 • Financování projektů, dotační příležitosti
 • Povinnosti firem v oblasti legislativy REACH
 • ADR – povinnosti odesílatelů, příjemců nebezpečných látek

Další informace

Kontaktní informace

Pořadatel/gestor
Lukáš Žaludek / lukas.zaludek@ekotema.cz / +420 737 756 713

Doporučujeme