Potenciál místní ekonomiky 2021

Konference Potenciál místní ekonomiky 2021 proběhne dne 1. listopadu 2021 od 10:00 do 17:10 v Praze.

Datum konání
01.11.2021
Typ akce
Konference
Země určení
Česká republika Česká republika
Místo konání
Centrum architektury a městského plánování (CAMP), Vyšehradská 51, Praha 2
Další akce v kategoriích

Cíl:

Cílem konference Potenciál místní ekonomiky 2021 je prezentovat tuzemské i zahraniční příklady dobré praxe vedoucí k podpoře lokální ekonomiky, posílení hospodářského růstu regionů a zvýšení životní úrovně v obcích. Tématem letošního ročníku je rozpočtové určení daní (RUD).

Určení:

Akce je určena všem zástupcům veřejné i soukromé sféry, především však představitelům municipalit, kteří hledají nové informace, nástroje, kontakty a inspiraci, jak podpořit ekonomický rozvoj obcí a měst.

Téma:

Rozpočtové ur​čení daní – čas na změnu?   

 • Je rozpočtové určení daní dostatečně efektivní, transparentní a spravedlivé?  
 • Mají obce a kraje v ČR dostatek prostředků na svůj rozvoj?  
 • Jsou obce motivovány podporovat podnikání a soukromé investice na svém území?  
 • Je nyní čas na změnu?  
 • Co by případná změna znamenala pro malé obce, města, kraje či státní rozpočet?  

Přednášející:

Mezi potvrzenými řečníky jsou jak zástupci státní správy a samosprávy, tak představitelé soukromé sféry, například:

 • Pavel Vyhnánek, náměstek primátora hlavního města Prahy pro oblast financí a rozpočtů
 • Jan Grolich, hejtman Jihomoravského kraje
 • Věslav Michalik, radní Středočeského kraje a náměstek hejtmanky pro oblast financí, dotací a inovací, starosta obce Dolní Břežany
 • Pavel Sovička, Managing Director CZ&SK ve společnost Panattoni
 • Miroslav Matěj, ředitel odboru Financování územních rozpočtů Ministerstva financí
 • Radka Vladyková, Výkonná ředitelka Svazu města a obcí České republiky
 • Martin Půta, místopředseda Asociace krajů České republiky, hejtman Libereckého kraje
 • Ondřej Chybík, zakladatel studia Chybik+Kristof Associated Architects s. r. o.
 • Lucie Pára, zástupce vedoucího Kanceláře strategií a politik udržitelnosti IPR Praha

Informace:

Kontaktní informace

Pořadatel/gestor

Doporučujeme