Potenciál vesmírné spolupráce s Indo-pacifikem

Ve dnech 30. listopadu až 1. prosince 2022 se v Praze v rámci Czech Space Week uskuteční odborný seminář Potenciál vesmírné spolupráce s Indo-pacifikem.

Datum konání
30.11.2022 - 01.12.2022
Typ akce
Seminář
Místo konání
MZV (1. den) a EUSPA/MD (2. den), Praha
Oblasti podnikání
Další akce v kategoriích

Seminář je pořádaný pod záštitou Českého předsednictví Ministerstvem zahraničních věcí, Ministerstvem dopravy a za podpory Evropské komise a EUSPA.

Cíl:

Cílem semináře je implementace strategie EU pro spolupráci s Indo-pacifikem, která byla představena v září 2021.

Strategie se zabývá otázkami zlepšení porozumění potenciálu (zejména komerčního), který kosmický program EU nabízí pro podporu hospodářského růstu, digitalizace a udržitelnosti, ale také pro podporu spolupráce a kooperace kosmických i nekosmických ekosystémů s indo-pacifickými zeměmi, zejména se zeměmi ASEAN. Indo-pacifický region má zásadní význam pro hospodářský růst Evropské unie, protože produkuje téměř 60 % celosvětového HDP a podílí se dvěma třetinami na celosvětovém růstu.

Součástí semináře bude také návštěva sídla EUSPA.

Další informace

Kontaktní informace

Pořadatel/gestor
/ space@czechinvest.org / +420 602 569 089

Doporučujeme