Pozemní komunikace

Místo konání:
budova č. 23, sídlo KHK ZK, Vavrečkova 5262, Zlín Česká republika
Země určení:
Česká republika Česká republika
Typ akce:
Seminář
Datum konání:
23. 06. 2020

Dne 23. června 2020 od 09:00 do 14:00 proběhne ve Zlíně seminář určený pro pořizovatele místních a účelových komunikací, obce, které podle zákona o pozemních komunikacích spadají do jejich pravomoce jak z hlediska vlastnických práv správních řízení, tak stavebních povolení nebo ohlášení.

Obsah:

 • zákon č. 13/1997 SB., o pozemních komunikacích ve znění novely č. 268/2015 Sb.,
 • prováděcí vyhláška č. 104/1997 Sb., ve znění vyhl. č. 338/2015
 • Občanský zákoník, nezbytná cesta
 • Novela stavebního zákona (NSZ) dokumentace pro společné povolení, vyhl. č. 405/2017 Sb.
 • Řízení podle NSZ, závazná stanoviska, nezákonná závazná stanoviska
  • řešení otázek, je to komunikace, cesta nebo pozemek, historická práva
  • vlastnická práva, komunikace na cizích pozemcích, právní řešení, restituční předpisy
  • lze rekonstruovat komunikaci na cizích pozemcích nebo je opravovat nebo je pouze udržovat
  • technické parametry pozemních komunikací, vyhl. č. 146/2008 Sb., dokumentace pro dopravní stavby
  • kategorie a třídy místních komunikací, jejich význam
  • účelové komunikace, polní a lesní cesty
  • překážky na místních komunikacích a jejich řešení
  • určení právního stavu
  • navrhování, projektování, schvalování a realizace pozemních komunikací
 • Možnosti omezení jízdy kamionů na MK
 • Komunikace – deklaratorní řízení
  • historické komunikace bez vlastníka a jejich zařazení do pasportu obcí
 • Územní plány obcí a dopravně technické stavby
  • věcná břemena, služebnosti a zásady uložení inženýrských sítí do tělesa komunikace
  • kdy je místní komunikace na veřejném zájmu a kdy práva vlastníka pozemku k ní omezit nebo vyvlastnit (zákon č. 184/2006 Sb., zákon č. 416/2009 Sb., novela zákona č. 169/2018 Sb.)
  • rozdíl mezi technickým zhodnocením, rekonstrukcí, stavebními úpravami, opravou nebo udržovacími pracemi
 • Zásady zadávání přípravných činností a dokumentace stavby, předcházení vadám již v etapě zadání
 • Činnosti ve stavebnictví – práva a povinnosti:
  • zpracovatel dokumentace, vady dokumentace
  • autorský dozor, technický dozor, manager projektu
  • koordinátor bezpečnosti práce, správce programu
  • nejčastější vady dokumentace a jejich řešení
 • Investorské a inženýrské činnosti ve výstavbě, TDS – autorizace
 • Realizace staveb a povinnosti stavebníka, vlastníka a stavebního podnikatele stavbyvedoucího
 • Druhy dokumentace a odpovědnost zpracovatele projektové dokumentace a výkazu výměr za vady
 • Nezákonná závazná stanoviska dotčených orgánů – řešení námitek, stanovisek, odvolání
 • Úkony dotčených orgánů, osob a práva ostatních účastníků řízení dle správního řádu, stavebního zákona a předpisů souvisejících (např. životní prostředí – § 184b stavebního zákona)
 • Návaznost a závaznost od územního rozhodnutí po kolaudaci
 • Kontrola průběhu stavby, činnosti TDS, AD, zhotovitele stavby a vzájemné vztahy, DOS
 • Změna stavby před dokončením, co ano a co již nelze
 • Přebírání stavby, kontrola stavby, kolaudace

Informace:

 • Cena:
  • pro členy KHK ZK: 1 500 Kč bez DPH
  • ostatní: 2 000 Kč bez DPH
 • Přihláška a další informace


Kontaktní informacePravidelné novinky e-mailem