Účetní závěrka 2018

Dne 17. ledna 2019 se v Praze uskuteční seminář, jehož cílem je seznámit účastníky s jednotlivými kroky v rámci sestavení účetní závěrky za účetní období roku 2018 a současně uvést plánované/schválené novinky na rok 2019. Výklad je doplněn příklady z praxe. Akce se koná od 9:00 do 12:00 hod.

Datum konání
17.01.2019
Typ akce
Seminář
Místo konání
Praha 1, Klimentská 10
Další akce v kategoriíchTémata:

  • Co je to účetní závěrka a účetní uzávěrka
  • Procházení jednotlivých kroků v rámci sestavení účetní závěrky – inventarizace účtů majetku a závazků, dohadné položky vs. rezervy, časové rozlišení, účtování rezervy na daň z příjmů vs. daně z příjmů, opravné položky, kurzové rozdíly, kalkulace a účtování o odložené dani, atd.
  • Povinné vs. dobrovolné dokumenty v rámci sestavení účetní závěrky (státní výkazy, příloha k účetní závěrce, přehled o změnách vlastního kapitálu, přehled o peněžních tocích, výroční zpráva a zpráva o vztazích) – zkrácený vs. plný rozsah sestavení účetní závěrky
  • Změny v rámci sestavení dokumentů k účetní závěrce mezi rokem 2017 a 2018
  • Plánované a již schválené novinky na rok 2019

Přednášející: Martina Hůlová, auditorka

Účastnický poplatek:

Přihlášení na školení je možné prostřednictvím online formuláře.

Kontaktní informace

Pořadatel/gestor
/ ff@fucik.cz / +420 296 578 300

Doporučujeme