Vysílání pracovníků do zahraničí

Dne 22. května 2019 se v Praze uskuteční seminář se zaměřením na aktuální daňové, sociální a právní souvislosti vysílání včetně revize směrnice EU a další připravované změny.

Datum konání
22.05.2019
Typ akce
Seminář
Místo konání
Praha 1,
Další akce v kategoriíchPřipravte se na důsledky revidované směrnice EU o vysílání pracovníků, které mohou výrazně ovlivnit vaši administraci i náklady spojené s vysíláním pracovníků. Pokud vysíláte pracovníky do zahraničí, navazujete spolupráci se zahraniční firmou nebo expandujete do ciziny, oceníte rady expertky, jaké povinnosti vaší společnosti ukládá mezinárodní i české právo, účetní a sociální systémy v současnosti i s výhledem do roku 2020.

Určení:

Seminář Vysílání pracovníků do zahraničí – revidovaná směrnice EU a nová pravidla je určen pro personalisty, účetní a jiné odpovědné pracovníky ve firmách, které vysílají zaměstnance do zahraničí, využívají OSVČ jako subdodavatele pro poskytování služeb v zahraničí nebo se spoléhají na přidělování zaměstnanců agenturami práce či v rámci skupiny podniků.

Program:

 • Problémy, otázky a odpovědi
  • Lze vyslat zaměstnance? Jedná se o dočasné poskytování služeb?
  • Musí mít vyslaní zaměstnanci stejné pracovně-právní podmínky jako místní zaměstnanci?
  • Jsou nějaké zvláštní podmínky pro určité obory – např. stavebnictví?
  • Kde se bude platit sociální a zdravotní pojištění za vyslané zaměstnance a jak se to prokáže?
  • Kde se budou platit daně z příjmu vysílajícího podniku a vyslaného zaměstnance?
  • Jak to bude s platbou DPH?
  • Jak je to ohlašovacími procedurami?
  • Co musí mít vyslaní zaměstnanci s sebou?
  • Existují ještě další způsoby vyslání? Jaké?
  • Jaké podmínky musí splnit OSVČ dočasně poskytující služby v jiné zemi EU?
  • Jaké novinky jsou v oblasti vysílání pracovníků – např. účinky prosazovací směrnice či nejnovější judikáty Soudního dvora EU?
  • Jaké změny přinesla revize směrnice EU o vysílání pracovníků?
 • Případové studie
  • Řešení případových studií s prezentací výsledků a zhodnocením.

Přednášející:

RNDr. Jitka Ryšavá

Informace:

Kontaktní informace

Pořadatel/gestor
/ info@seminaria.cz / +420 257 095 220

Doporučujeme