Prezentace českých firem specijalizujícich se na sektor životního prostředí

Prezentace českých firem specijalizujícich se na sektor životního prostředí – MK – Makedonie (FYROM), Skopje (3.4.2019)

Datum konání
03.04.2019 - 05.04.2019
Typ akce
Prezentace
Místo konání
Skopje,
Další akce v kategoriíchZastupitelský úřad ČR v Makedonii vyzývá všechny české firmy, které mají zájem se prezentační mise zúčastnit nebo chtějí získat podrobnější informace, aby se obrátily na vedoucího obchodně-ekonomického úseku Zastupitelského úřadu ve Skopji pana Bohuslava Zavadila, PhD (Bohuslav_Zavadil@mzv.cz) nejpozději do 01.3.2019.

  • Země realizace: Makedonie
  • Město realizace: Skopje
  • Hlavni sektor: Vodohospodářství, odpadní průmysl
  • Zaměření projektu: Představení českých firem, které se specializují na ochranu životního prostředí- úprava vody a čištění odpadních vod.
  • Termín: 3.–5. 4. 2019

Makedonie prochází proceduru přibližování k EU. V rámci přístupových rozhovorů postupně se otevírají jednotlivé kapitoly, přičemž jedna z hlavních společných výzev je kapitola č. 27 „Životně prostředí“.

Relevantní partnery – zástupci státních institucí, představitele krajů, místní firmy- projevili zájem o spolupráci s českými firmami. České know-how je pro makedonské partnery ze státní a místní správy i soukromého sektoru atraktivní. Skutečnost, že oblast životního prostředí je jednou z priorit Makedonie, garantuje pro nadcházející období příliv dotací do uvedené oblasti- zvyšuje se tím exportní potenciál českých firem.

Cílem projektu je představit technologie v oblasti ochrany životního prostředí a umožnit prezentaci českých firem, jejich vlastních technologií a postupů, který bude probíhat v českém a makedonském jazyce. V rámci workshopu budou mít účastnici možnost projednat konkrétní nabídky a v jednáních B2B získat odpovědi na své otázky.       

Popis projektu

Hlavním nástrojem projektu bude uspořádání odborné prezentace, která se bude skládat z představení potřeb makedonské strany a prezentace nabídky českých firem. Podle zájmu českých firem bude možné uskutečnit i praktické ukázky českých technologií a postupů. V době konání PROPEDu zorganizuje se zasedaní Smíšené hospodářské komise a setkaní zástupců makedonské a české obchodní komory.   

České firmy se budou moci představit během prezentačního bloku, každá firma bude mít cca 15 min., po kterém bude následovat B2B a B2G jednání.

Velvyslanectví ČR v Makedonii zajistí na vlastní náklady prezentační a jednací prostory, audiovizuální techniku, občerstvení a pozve relevantní partnery. Velvyslanectví také v případě potřeby zajistí překlady firemních prezentací z českého do makedonského jazyka a simultánní tlumočení z češtiny do makedonštiny během prezentací.

Kontaktní informace

Pořadatel/gestor
/ Bohuslav_Zavadil@mzv.cz

Doporučujeme