Prezentace českých řešení v oblasti vodíkových technologií v Bulharsku

Bulharsko podobně jako ČR rozvíjí své plány v oblasti vodíkových technologií (za zmínku stojí zejména projekt Hydrogen Valley) a počítá s financováním z prostředků EU v rámci Národního plánu obnovy a odolnosti.

Datum konání
23.04.2024 - 26.04.2024
Typ akce
Prezentace
Země určení
Bulharsko Bulharsko
Místo konání
Sofie
Oblasti podnikání
Další akce v kategoriích

Proto je vhodný čas pro představení čs. řešení, vytvoření kontaktů s bulharskými partnery a diskuzi o možné spolupráci. 

Jedinečnost projektu z pohledu ZÚ spočívá ve schopnosti zajistit účast vhodných partnerů z bulharské strany včetně oficiálních institucí a koordinaci mezi MZV, MPO, platformou HYTEP a firmami, dále ve znalosti podmínek v teritoriu a schopnosti zajistit návaznost dalších kroků. Tyto aktivity lze nejsnáze realizovat prostřednictvím ekonomické diplomacie.

Projekt umožní čs. firmám získat přístup k důležitým informacím a setkat se s relevantními partnery. Úspěšná realizace projektu zvýší povědomí bulharské strany o možnostech české platformy vodíkových technologií a potenciálu budoucí spolupráce.

Projekt bude realizován formou prezentace (předběžně v druhé polovině dubna 2024) v prostorách ZÚ a mimo něj s následujícím programem:

1. den – přílet českých účastníků z ČR, ubytování, brífink, příprava semináře a příp. jednání s Min. inovací a růstu BG

2. den – dopolední část v podobě semináře s prezentací bulharské strany (strategie a plán rozvoje, upřesnění konkrétních zájmových okruhů, financování, systém veřejných zakázek, spol. s místním průmyslem atd.), prezentací české strany (MPO ČR o  situaci v ČR, strategii), dále prezentacemi jednotlivých firem, prezentací platformy HYTEP, diskuzí a následným buffet lunchem (9 – 14 hodin, v prostorách ZÚ); v rámci odpoledního programu možnost návštěvy vybraného subjektu (startupu, inkubátoru apod.)

3. den – návrat do ČR.

Kontaktní informace

Pořadatel/gestor

Doporučujeme