Prezentace enviromentálních technologií v Peru

Prezentace enviromentálních technologií v Peru – PE – Peru, Lima (7.4.2019)

Datum konání
08.04.2019 - 12.04.2019
Typ akce
Seminář
Místo konání
Lima,
Další akce v kategoriíchV rámci chystané zahraniční cesty ministra životního prostředí ČR do Peru v dubnu 2019 zorganizuje Velvyslanectví ČR v Limě odborný seminář pro skupinu českých podnikatelů z oblasti enviromentálních technologií, kteří budou pana ministra doprovázet.

Seminář umožní firmám zabývajícím se např. čištěním a úpravou odpadních vod, recyklací, obnovitelnými zdroji energie, či prevencí přírodních katastrof představit své zkušenosti a know-how vybraným peruánským partnerům jak z veřejných institucí, tak ze soukromého sektoru.

Za účelem maximálního propojení českých vývozců s potenciálními peruánskými partnery by se vedle semináře konaly i bilaterální schůzky B2G a speciální matchmakingová B2B akce pořádaná ve spolupráci s Obchodní komorou v Limě.

V Peru je nyní sektor enviromentálních technologií velmi perspektivní díky obecnému tlaku občanské společnosti a zahraničních partnerů na větší důraz na udržitelný rozvoj v rámci agendy 2030.

Zájemci o účast v podnikatelské delegaci doprovázející pana ministra se mohou registrovat u paní Ing. Petry Šerákové Jiránkové ze Svazu průmyslu a dopravy ČR: tel: 225 279 404, email: pserakova@spcr.cz.

Kontaktní informace

Pořadatel/gestor
/ commerce_lima@mzv.cz

Doporučujeme