Příprava na účetní závěrku ve firmě za rok 2021

Dne 9. listopadu 2021 od 09:00 do 14:00 proběhne online seminář na téma Příprava na účetní závěrku ve firmě za rok 2021.

Datum konání
09.11.2021
Typ akce
Seminář
Země určení
Česká republika Česká republika
Místo konání
online
Další akce v kategoriích

Sestavení účetní závěrky se neobejde bez dobře naplánovaných a provedených uzávěrkových operací. Ověřte si s expertem, zda bezchybně ovládáte proces plánování, realizace a zveřejnění účetní závěrky tak, abyste bez potíží dodrželi veškeré věcné i formální požadavky českých účetních předpisů.

Určení:

Seminář je určen hlavním účetním a středně pokročilým účetním pracovníkům, kteří závěrku realizují. Ocení ho i finanční ředitelé, kteří její přípravu řídí.

Program:

 • Účetní závěrka a účetní uzávěrka
  • přehled etap účetního cyklu
  • tipy pro nastavení účtového rozvrhu pro usnadnění přípravy účetní závěrky
  • plán uzávěrkových operací – jak ho správně připravit
  • praktická doporučení pro interakce hlavního účetního s vnitřním i vnějším okolím
 • Závazné požadavky na sestavení a zveřejnění účetní závěrky podniku
  • to nejpodstatnější z právní úpravy účetnictví podnikatelů v ČR
  • přehled kategorizace účetních jednotek (mikro, malé, střední, velké)
  • stanovení rozsahu vedení účetnictví v návaznosti na jednotlivé kategorie účetních jednotek – dopady na rozsah sestavení účetní závěrky, její obsah i rozsah jejího
  • zveřejnění
  • povinná struktura výkazů a přílohy k účetní závěrce podle jednotlivých kategorií účetních jednotek
  • jak správně ověřit a zveřejnit účetní závěrku
  • povinnosti při sestavení konsolidované závěrky
 • Vybrané problémové oblasti účetního výkaznictví
  • jak řešit ocenění zásob vlastní výroby
  • jak správně vykázat kurzové rozdíly k rozvahovému dni
  • jak tvořit opravné položky a rezervy
  • jak stanovit a vykázat odloženou daň
  • jak sestavit Přehled peněžních toků a Přehled o změnách vlastního kapitálu
  • na co nezapomenout při přípravě přílohy k účetním výkazům

Přednášející:

doc. Ing. David Procházka, Ph.D.

Informace:

Kontaktní informace

Pořadatel/gestor

Doporučujeme