Přispěje nová průmyslová politika k technologické soběstačnosti Evropy?

Debata s názvem Přispěje nová průmyslová politika k technologické soběstačnosti Evropy? proběhne dne 25. května 2021 od 14:00 do 16:00.

Datum konání
25.05.2021
Typ akce
Konference
Země určení
Česká republika Česká republika
Místo konání
online
Další akce v kategoriích

Akci pořádá Zastoupení Evropské komise v ČR a Kancelář Evropského parlamentu v ČR ve spolupráci s Konfederací zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR a CEBRE – Českou podnikatelskou reprezentací při EU.

Evropská komise aktualizovala 5. května novou průmyslovou strategii 2020 s ohledem na probíhající pandemii COVID19. Pandemie odhalila zranitelnost evropského průmyslu v tom, že je závislý na globálních hodnotových řetězcích, ale i silně propojeném jednotném trhu. Strategická závislost je patrná zejména v energeticky náročných průmyslových odvětvích (suroviny), zdravotnických ekosystémech (aktivní farmaceutické přísady), ale i v souvislosti s dalšími produkty důležitými pro podporu zelené a digitální transformace (vodík, polovodiče, procesory). Nová průmyslová strategie si klade za cíl podpořit evropský průmysl při rozvíjení strategických kapacitních potřeb, hledání alternativních řešení závislosti na dodávkách, ale také bojovat proti nekalým praktikám a zahraničním subvencím, které narušují rovné podmínky na jednotném trhu. Debata se bude odvíjet od následujících otázek:

  • Jaké sektory jsou pro soběstačnost EU strategické a jak by jim měla EU pomoci v jejich rozvoji?
  • Existují dobré příklady z praxe, jak zajistit soběstačnost?
  • Jak může EU podpořit evropský průmysl v oblastech silně závislých na dodávkách ze třetích zemí?
  • Jakým způsobem se může EU chránit proti zahraničním nekalým praktikám?

Přednášející:

  • Lucia Bonová, členka kabinetu Margrethe Vestagerové, výkonné místopředsedkyně Evropské komise
  • Martina Dlabajová, poslankyně Evropského parlamentu
  • Martina Tauberová, náměstkyně ministra průmyslu a obchodu ČR
  • Dagmar Kuchtová, generální ředitelka Svazu průmyslu a dopravy ČR
  • Petr Havelka, Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR, člen UZS ČR

Informace:

Kontaktní informace

Pořadatel/gestor
/ brussels@cebre.cz

Doporučujeme