Pyros 2023

Mezinárodní veletrh požární techniky a služeb Pyros proběhne ve dnech od 24. do 27. května 2023 v Brně.

Datum konání
24.05.2023 - 27.05.2023
Typ akce
Veletrh, výstava
Země určení
Česká republika Česká republika
Místo konání
Výstaviště, Brno
Další akce v kategoriích

Specializovaný veletrh určený především odborníkům z oblasti požární ochrany, činností integrovaného záchranného systému, ochrany zdraví, života a majetku. Veletrh je oborovou jedničkou v ČR s dlouholetou tradicí – první ročník se konal již v roce 1972. Je jedinečnou příležitostí získat přehled o fungování integrovaného záchranného systému a jeho jednotlivých složkách.

Oborové členění:

 • Požární zásahové automobily
 • Zvuková a světelná výstražná zařízení pro vozidla, speciální svítilny
 • Požární automobilové žebříky, vysokozdvižné plošiny
 • Požární přívěsy s příslušenstvím
 • Kontejnery pro použití v požární ochraně a při ekologických haváriích
 • Přenosné agregáty a zařízení určená k použití při zásahu
 • Přenosné, pojízdné a přívěsné hasicí přístroje
 • Vyprošťovací, zvedací a záchranářská zařízení
 • Prostředky pro práci ve výškách a nad volnými hloubkami
 • Izolační dýchací přístroje
 • Dýchací sebezáchranné přístroje
 • Plnicí zařízení tlakových lahví
 • Ochranné obleky protichemické, protiradiační a proti sálavému teplu
 • Analyzátory plynu a kapalin
 • Čisticí a dekontaminační prostředky a zařízení
 • Zdravotnické prostředky pro urgentní péči a transport pacientů
 • Hasiva
 • Zásahové součástky v oblasti PO
 • Výstrojní součástky v oblasti PO
 • Komunikační technika a systémy
 • Elektrická požární signalizace a její prvky
 • Stabilní a polostabilní hasicí zařízení, vodní clony a jejich komponenty
 • Zařízení pro zásobování požární vodou
 • Protipožární dveře, okna, klapky, uzávěry a ucpávky
 • Zařízení pro odvod tepla a kouře
 • Prostředky zvyšující protipožární odolnost konstrukcí a prostředky snižující hořlavost materiálů
 • Prostředky pro prevenci a likvidaci ekologických havárií
 • Únikové a evakuační systémy, požární značky
 • Software pro oblast PO
 • Odborná literatura v PO
 • Servis a opravy hasicích přístrojů a hydrantů
 • Komplexní dodávky a služby v oblasti PO a pro likvidaci průmyslových havárií
 • Požární technika a služby jiné

Souběžně se na brněnském výstavišti konají Mezinárodní veletrh obranné a bezpečnostní techniky Idet a Mezinárodní veletrh bezpečnostní techniky a služeb Iset.

Další informace

Kontaktní informace

Pořadatel/gestor
Michalis Busios / ředitel projektu / mbusios@bvv.cz / +420 541 152 927

Doporučujeme