Komplexní průvodce zákoníkem práce

Dne 12. září 2019 proběhne v Brně seminář určený jak pro začátečníky, tak pro zkušené zaměstnavatele, personalisty a HR manažery.

Datum konání
12.09.2019
Typ akce
Seminář
Místo konání
Brno, Výstaviště 1
Další akce v kategoriích

Přednášející upozorní jak na základní body pro začátečníky, tak přidají zkušenosti z advokátní, soudní praxe a z praxe kontrol inspektorátu práce.

Prostor na Individuální dotazy bude v průběhu semináře i po jeho skončení.

Program:

 • Zkušební doba komplexně – k čemu slouží, její limity a jak ji správně sjednat?
 • Pracovní poměr na dobu určitou a neurčitou v zákoníku práce – výhody a nevýhody pro zaměstnance a zaměstnavatele. Nejčastější chyby v praxi a jak jim předejít. Jak se zástupy?
 • Komplexní rozbor pracovní smlouvy se zaměřením na praxi.
 • Přesčasy, práce s nimi a jejich nařizování – kdy jde skutečně o práci přesčas? Jak správně evidovat přesčasy a jak se vyhnout sankcím od inspektorátu práce? Odměňování práce přesčas, nařízená a dohodnutá práce přesčas.
 • Skončení pracovního poměru z pohledu teorie i praxe, zajímavá soudní rozhodnutí. Upozornění na nejčastější chyby zaměstnanců i zaměstnavatelů, které vedou k mnohaletým soudním sporům a rady, jak jim předcházet. Kterým zaměstnancům náleží odstupné a kdy je zaměstnanec povinen jej vrátit? Vazba skončení pracovního poměru na podporu v nezaměstnanosti podle zákona o nezaměstnanosti.
 • Organizační změny, nadbytečnost zaměstnanců, problematika lékařských posudků a výpovědí s nimi spojených – jak předejít soudním sporům? Zaměření na vytýkací dopisy, jejich doručování apod. Porušování „pracovní kázně“ a neomluvená absence v zaměstnání.
 • Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr z pohledu zákoníku práce. Včetně účinné novelizace! Zaměstnávání „brigádníků“.Dovolená z pohledu teorie a praxe. Jednotlivé typy dovolené, čerpání dovolené, převádění dovolené a možnosti jejího proplacení, čemu se v praxi vyvarovat.
 • Přestávky v práci – komu náleží přestávka v práci na jídlo a oddech, komu tzv. přiměřená doba na jídlo a oddech? Započítávání a nezapočítávání do pracovní doby, poskytování přestávek, přestávky v práci u pružného rozvržení pracovní doby, nejčastější chyby v poskytování přestávek v praxi.
 • Pracovní doba – co je pracovní doba? Co se do ní započítává a co nikoli? Časté chyby v praxi ohledně započítávání do pracovní doby, evidence pracovní doby. Možnost nařízení práce či sjednání práce na víkendy a svátky. Držení pracovní pohotovosti, nejčastější chyby v odměňování pracovní pohotovosti, jak správně upravit držení pracovní pohotovosti.
 • Nástup po mateřské a rodičovské dovolené – na co má zaměstnanec nárok? Sjednávání „záskoků“.
 • Překážky v práci – výčet nejčastějších překážek v práci a dopady na náhradu mzdy
 • Náhrada majetkové a nemajetkové újmy – komplexní průvodce náhradou škody způsobenou zaměstnancem a zaměstnavatelem, tzv. dohoda o hmotné odpovědnosti, odpovědnost za ztrátu svěřených věcí, odpovědnost zaměstnavatele za odložené věci, pracovní úrazy a nemoci z povolání.

Přednášející:

 • JUDr. Irena Valíčková, MBA, advokátka
 • JUDr. Adam Valíček, MBA, advokát

Informace:

 • Cena:
  • pro členy RHK Brno: 1 500 Kč včetně DPH
  • ostatní: 1 850 Kč včetně DPH
 • Registrace na seminář

Kontaktní informace

Pořadatel/gestor
/ sedlackova@rhkbrno.cz / +420 532 194 928

Doporučujeme