Informační seminář k novému dotačnímu programu MPO The Country for the Future

Dne 11. prosince 2019 proběhne v Brně informační seminář k 1. veřejné soutěži nového dotačního programu The Country for the Future v gesci Ministerstva průmyslu a obchodu.

Datum konání
11.12.2019
Typ akce
Seminář
Místo konání
Brno, Purkyňova 648/125
Oblasti podnikání
Další akce v kategoriíchUrčení:

Seminář je určen zejména pro malé a střední podniky, které připravují projekty zaměřené na zavádění inovací, včetně pořízení know-how, pořízení potřebných technologií či certifikace nových výrobků před samotným spuštěním výroby či poskytováním služby.

Účastí na semináři získáte nejen podrobné informace o aktuálně otevřené veřejné soutěži, ale dozvíte se také informace o struktuře nového programu MPO na podporu výzkumu, vývoje a inovací. Závěrem budete mít též možnost napřímo konzultovat své projektové záměry s přednášejícími.

Informace:

Kontaktní informace

Pořadatel/gestor

Doporučujeme