DPH u obcí a neziskových organizací

Dne 31. května 2019 se v Hodoníně uskuteční seminář, na kterém se dozvíte o připravovaných změnách v oblasti DPH v průběhu následujících let.

Datum konání
31.05.2019
Typ akce
Seminář
Místo konání
Hodonín, Kasárenská 4
Oblasti podnikání
Další akce v kategoriíchObsah:

  • aktuální stav zákona o DPH a legislativy EU
  • vymezení ekonomických činností neziskových organizací a činností, které nejsou předmětem DPH
  • sazby daně při dodání zboží a poskytování služeb
  • zálohové platby – vyúčtování záloh, postup při vyúčtování dodávek energií a zákonem vymezených služeb
  • daňové doklady – pravidla vystavování a uchovávání daňových dokladů, forma, typy a náležitosti daňových dokladů, možné způsoby zajištění věrohodnosti původu, neporušenosti obsahu a čitelnosti daňového dokladu
  • režim přenesení daňové povinnosti při poskytnutí stavebních a montážních prací – vysvětlení principu přenesení daňové povinnosti na praktických příkladech s promítnutím do daňového přiznání k DPH, upozornění na časté chyby a možnosti jejich opravy, stavební práce realizované pro neziskové subjekty bez uplatnění režimu přenesení daňové povinnosti
  • ručení za nezaplacenou daň – institut ručení za nezaplacenou daň, nespolehlivý plátce, zveřejnění údajů o bankovních účtech, zpřístupnění údajů z registru plátců a jejich využití v praxi, kontrolní mechanismy, zvláštní způsob zajištění daně
  • registrace DPH -–výše obratu pro registraci, vymezení plátců daně a identifikovaných osob, změny v oblasti registrace DPH, změny týkající se zrušení registrace k DPH z moci úřední, sankční postihy při nesplnění registrační povinnosti
  • další změny v oblasti DPH – nový tiskopis DAP k DPH, povinná elektronická forma podání DAP k DPH a dalších souvisejících podání, změny v daňové evidenci, změna zdaňovacího období, převod nemovitostí
  • vybraná problematika týkající se speciálně ÚSC a příspěvkových organizací – plnění, která nejsou předmětem daně, výkony veřejné správy a DPH, plně osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně, vazba na výši nároku na odpočet daně

Přednášející:

Ing. Olga Hochmannová, daňová poradkyně a specialistka na oblast DPH

Informace:

Kontaktní informace

Pořadatel/gestor
/ info@ohkhodonin.cz / +420 724 613 020

Doporučujeme