Základy práva nejen pro podnikatele

Dne 19. června 2019 se v Hodoníně uskuteční seminář, který vás seznámí se základními instituty soukromého i veřejného práva, a to z hlediska jejich praktického uplatňování a dopadu do soukromého i pracovního života.

Datum konání
19.06.2019
Typ akce
Seminář
Místo konání
Hodonín, Kasárenská 4
Oblasti podnikání
Další akce v kategoriíchObsah:

 • Občanské právo
  • Uzavírání smluv a odstoupení od smlouvy
  • Základní přehled nejčastěji uzavíraných smluv – kupní smlouva, smlouva o dílo, darovací smlouva, nájem (včetně prostor sloužících k podnikání)
  • Předsmluvní odpovědnost – pozor na důsledky tohoto nového institutu
  • Náhrada škody, smluvní pokuty, úroky z prodlení, splatnosti faktur…na co si dát pozor ve smlouvách
  • Vymáhání pohledávek a jejich promlčení, uplatnění v soudním řízení o Zajištění závazku (ručení, zástavní právo, směnky…)
  • Máte e-shop? Nezapomeňte na základní povinnosti.
  • Jak na dlužníky, jak ochránit zaplacení faktur
  • Odpovědnost za vady – reklamace, vadné plnění, nároky
 • Obchodní právo
  • Pracovní smlouvy jednatelů – lze?
  • Odpovědnost jednatelů – ručení, vydání odměny
  • Smlouva o výkonu funkce
  • Základní přehled založení společnosti
  • Obchodní rejstřík – co v něm najdeme, k čemu nám slouží?
 • Trestní právo
  • Trestní oznámení – kdo může podat, kdo může sepsat, kam se podává?
  • Postavení poškozeného, náhrada škody a probíhající trestní řízení
  • Trestní odpovědnost právnických osob – základní přehled
 • Insolvenční právo
  • Seznámení s insolvenčním rejstříkem
  • Mám pohledávku vůči dlužníkovi v insolvenci – co musím udělat?
  • Insolvenční návrh a přihláška pohledávky v insolvenčním řízení
  • Insolvence vs. exekuce – jaký je v tom rozdíl?
 • Pracovní právo
  • Pracovní smlouva a jak ji správně uzavřít
  • Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr (DPP, DPČ)
  • Náhrada škody způsobená zaměstnancem
  • Výpovědi a okamžité zrušení pracovního poměru
  • Základní přehled povinností zaměstnavatele

Přednášející:

 • JUDr. Irena Valíčková, MBA
 • JUDr. Adam Valíček, MBA

Informace:

Kontaktní informace

Pořadatel/gestor
/ info@ohkhodonin.cz / +420 724 613 020

Doporučujeme